Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Sport

Dotace z rozpočtu města na rok 2017


Dotace z rozpočtu města na rok 2016

Vážení sportovci.

Blíží se termín podání žádostí na dotace z městského rozpočtu.

Formulář je tak jednoduchý jak jen to je možné a zabere Vám maximálně 10 minut.

Doporučuji přiložit i nějaké přílohy viz vzorová žádost.


Dotace z Plzeňského kraje


Sport v obci

Nově vzniklá Sportovní komise startuje svoji činnost. V současné době získáváme základní informace o sportovních klubech, oddílech i neregistrovaných sportovcích. 

Na tomto místě budou zveřejňovány nejnovější aktuality a připravované projekty. 

Za Sportovní komisi: Marek VávraZpráva od p. Coufala

Vážená paní, Vážený pane,

v předchozích letech jste obdrželi dotaci či příspěvek od našeho města. Protože došlo ke  změně zákona 250/2000 Sb., která nařizuje minimální náležitosti žádosti o dotaci, zasílám Vám v příloze pro snazší  vyplnění  VZOR žádosti, který jsme připravili a který by měl být v souladu s výše uvedeným zákonem v platném znění. Pokud budete žádat o dotaci i  v letošním roce můžete tento vzor použít.

Abychom předešli případný problémům, doporučujeme  žadatelům o dotace uvést do žádosti jako účel například úhrada výdajů spojených s provozem a činností příjemce,  výdaje spojené s provozem, činností a akcemi pořádanými žadatelem či jiný obecnější účel, místo úzce pojatého účelu (např. úhrada nových dresů). Dále doporučujeme termíny uváděné v žádosti volit tak, aby žadatel byl schopen v daném termínu splnit povinnosti z dotace vyplývající.

Po přijetí bude Vaše žádost projednána příslušným orgánem města, v případě přidělení dotace schválí příslušný orgán města veřejnoprávní smlouvu, kterou poté město s úspěšným žadatelem  uzavře. Vzorový návrh smlouvy Vám rovněž zasílám v příloze, smlouvy se vždy budou upravovat podle žádosti, typu žadatele a účelu, případně jinak podle požadavků schvalujícího orgánu města, proto berte přiložený vzor pouze informativně.

V případě pokud jste již žádost podali a město ji nestihlo projednat  před účinností změny zákona 250/2000 Sb., žádám Vás o stažení Vámi podané žádosti a o podání žádosti nové, myslím si, že tento postup bude jednodušší, než pouhé doplnění původní žádosti, které by jsme stejně požadovali.

Chtěli jsme připravit vzorovou žádost již dříve, ale pro některé nejasnosti ve výše uvedeném zákoně došlo k malému zpoždění za které se Vám omlouváme.

V případě potřeby se obraťte na mě či na pí. Halaganovou (tel.: 377 183 649).

Děkuji Vám předem za pochopení a spolupráci.

Filip Coufal

vedoucí finančního a majetkoprávního odboru


Výzva sportovní komise pro sportovní kluby, oddíly i jednotlivce

Sportovní komise Rady města Starého Plzence ve složení Tomáš Děkanovský, Petr Liška, Marek Vávra, Miroslav Hejzek a Petr Holeček se na svém jednání shodla, že s financováním, propagací a informovaností o sportu (i sportovců) v našem městě je třeba pohnout. Každý ze členů komise působí v jednom nebo i více oddílech ve městě a každý zná svůj sport do podrobností.

Ale to nestačí. V Plzenci a Sedlci existují i další sportovní oddíly, které nejsou stejné jako fotbal, tenis, hokej, kanoistika nebo házená. Proto je potřeba tyto spolky, oddíly, kluby, ale i neorganizované sportovce oslovit.

A co tedy bude ......?

Členové sportovní komise budou fyzicky obcházet sportovní organizace, které mají sídlo ve Starém Plzenci nebo pořádají na území města sportovní akce. Cílem setkání bude vzájemné předávání informací o tom, co zlepšit ve městě pro konkrétního sportovce, aby se mohli ke sportování přidat i další. Dalším bodem je informování klubů ohledně připravovaných projektů na úrovni kraje, ministerstev, ČOV, ale také projektů připravovaných samotným městem. V České republice se připravují velké změny ohledně financování sportu a registrací sportovců. Hlavním iniciátorem změn je právě zmíněný Český olympijský výbor, který v novém složení připravuje projekty, které se budou týkat každého registrovaného sportovce.

Hlavní záměr nové sportovní komise

  • zjistit kolik organizovaných i neorganizovaných sportovců sportuje (bez toho to nejde!)
  • co sportovci potřebují pro svoji činnost (vybavení, prostory, materiál, služby města)
  • co může komise nabídnout nebo zajistit (požadavky na informovanost, na město, na Radu)
  • založit informační web (zprávy z ČUS, ČOV, práva a povinosti, ale hlavně dotace)
  • založit informační fórum (diskuze, názory)

Komise pro sport se tedy rozhodla, že od dubna 2015 začne shromažďovat základní informace o těchto klubech i jednotlivcích. Nebude to jednoduché. Máme pouze omezené kontakty na plzenecké a sedlecké oddíly, ale na samostatné sportovce, kteří by se rádi zapojili do nového projektu nemáme kontakty vůbec žádné.

SPORT NEMŮŽE ZŮSTAT NA OKRAJI ZÁJMŮ, ZAPOJTE SE!

Pošlete nám kontakt na: sportovni-komise@seznam.cz nebo využijte webu města v rubrice „Sport“

Nejsme na to sami: Video České televize z 6.4.2015

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na