Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Kruh přátel hudby

Program 36. koncertní sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci

Informace pro abonenty Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci

Koncert světových špiček hudební scény harfistky Jany Bouškové a houslisty Josefa Špačka, který se z důvodu výskytu pandemie coronaviru neuskutečnil v březnu 2020, a byl zařazen do programu další 36. koncertní sezóny s termínem konání 3.11.2020, se bohužel ani v tomto termínu z důvodu koronavirových opatření nemohl konat. Náhradní termín koncertu je 27. května 2021.

Koncert Plzeneckých muzikantů se v dubnu 2020 z důvodu výskytu pandemie coronaviru taktéž neuskutečnil.

Koncert souboru Slavic trio, který měl proběhnout v květnu 2020 v Bohemia Sekt Centru, se bohužel ani v náhradním termínu ještě v rámci 35. koncertní sezóny dne 22.09.2020 z důvodu epidemiologických opatření neuskutečnil. 

Za neuskutečněný březnový a dubnový koncert bude abonentům poskytnuta kompenzace ve formě slevy na abonentní vstupenku pro další 36. koncertní sezónu.

Eva Vlachová, K-Centrum

 

Jednotlivé vstupné (kromě koncertu harfistky Jany Bouškové a  houslisty Josefa Špačka):

dospělí 150,- Kč, děti 6-15 let a studenti 50,- Kč

Vstupenky na jednotivé koncerty je možné zakoupit vždy na místě před konáním koncertu.

Cena jedné abonentky: 600 Kč (celkem 6 koncertů)

Pořadatel: Město Starý Plzenec

Kontakt: K-Centrum,městská knihovna, Smetanova 932. Starý Plzenec

tel.:  377 183 662, 377 183 659, e-mail:, info.plzenec@staryplzenec.cz