Starý Plzenec
MĚSTO Starý Plzenec

Úprava plochy a terénní úpravy pozemku parc. č. st. 611/1 v k.ú. Starý Plzenec