Obsah

Zakázky města

Veřejné zakázky upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"). Zákon o veřejných zakázkách a jeho prováděcí předpisy zde

Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce.

Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.

Veřejné zakázky zadané podle zákona jsou veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

 

Město Starý Plzenec si zaregistrovalo profil zadavatele na adrese zde.

Na této stránce jsou zveřejňovány v souladu se zákonem dokumenty k veřejným zakázkám nad 500 tis. Kč bez DPH.


Připravované

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Aktuální

Realizované

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Projektová dokumentace "Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly22.11.201822.08.2019
Dopravní opatření, Raisova ul., Starý Plzenec v k.ú. Starý Plzenec07.11.2018
Starý Plzenec - chodník v ulici Jiráskova16.10.2018
Starý Plzenec - Radyňská ulice - vodovod a kanalizace04.10.2018
Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení města Starý Plzenec31.07.2018
Rekonstrukce podlahy sálu a přísálí Lidového domu, Raisova 2 Starý Plzenec13.07.2018
Rekonstrukce lesní cesty - Město Starý Plzenec25.06.2018
Kompostéry pro občany města Starý Plzenec01.06.2018
Vodovod v ulici Luční, Starý Plzenec18.05.2018
Prodloužení vodovodu do ulice Na Hřišti, Starý Plzenec30.04.2018
Sociální zařízení II. NP, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec25.04.2018
Dodávka vybavení interiéru přístavby Mateřské školy v Sedlci č.p.8120.04.2018
Opravy místních komunikací ve Starém Plzenci a Sedlci13.04.2018
Rekonstrukce Malostranského náměstí ve Starém Plzenci23.03.2018
Rekonstrukce sociálního zařízení, Smetanova 932, Starý Plzenec02.03.2018
Výměna špaletových oken v budově Základní školy Masarykovo náměstí 54 ve Starém Plzenci - III. etapa28.02.2018
Provozování sběrného dvora odpadů města Starý Plzenec pro roky 2018-201915.11.2017
Oprava sociálního zařízení – Lidový dům Starý Plzenec06.10.2017
Veřejná soutěž na provozovatele restaurace u hradu Radyně ve Starém Plzenci21.08.2017
Přechod pro chodce u zdravotního střediska - Smetanova ul., Starý Plzenec07.07.2017
Starý Plzenec – Oprava ulice Luční a Ke Hřišti03.07.2017
Výstavba chodníků – Školní ulice , k.ú. Sedlec u Starého Plzence, I. etapa20.06.2017
Osvětlení přechodu pro chodce u Základní školy ve Starém Plzenci – Žižkova ul.19.06.2017
Změna kancelářských prostor na byt, DPS, Havlíčkova 194, Starý Plzenec19.06.2017
Hřbitov Starý Plzenec – stavební a sadovnické úpravy19.06.2017
Výstavba vodovodu a kanalizace V Kolonii, k.ú. Sedlec u Starého Plzence19.06.2017
Oprava MK a jejich částí ve Starém Plzenci a Sedlci v ulicích Habrmanova, Erbenova, Brožíkova, Ke Skalce, Zahradní, Spojovací, křižovatka ulic Tymákovská a Sutická, Náprstkova, Podhradní09.06.2017
Veřejná soutěž na provozovatele restaurace u hradu Radyně ve Starém Plzenci03.05.2017
Pořízení traktoru s čelním nakladačem a návěsem28.04.2017
Výměna špaletových oken v budově Základní školy Masarykovo náměstí 54 ve Starém Plzenci - II. etapa25.04.2017
Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v Základní škole ve Starém Plzenci Masarykovo náměstí 5424.04.2017
Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Starém Plzenci10.04.2017
Rekonstrukce bytu č. 2, Žižkova 49, Starý Plzenec15.03.2017
Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81, Starý Plzenec14.03.2017
Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město Starý Plzenec31.01.2017
Řešení přístavby školy a novostavby sportovní haly ve Starém Plzenci30.01.201703.01.2019
Starý Plzenec - Malostranské náměstí - výměna vodovodního řadu24.01.2017
Dokončení rekonstrukce nemovitosti č.p. 538 restaurace u hradu Radyně dle projektové dokumentace „Změna stavby před dokončením“09.01.2017
Skalní stezka - Město Starý Plzenec28.11.2016
Dodávka technologie ústředního vytápění včetně montáže v budově radnice Masarykovo náměstí 121, Starý Plzenec26.10.2016
Výměna oken v budově radnice ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 12129.09.2016
Oprava ulic: 1a – Oprava ulice Malostranské náměstí – Starý Plzenec, 1b – Oprava MK v Kollárově ulici, Starý Plzenec a 1c – Oprava ulice Májová, Starý Plzenec22.09.2016
Výměna oken v bytových domech Žižkova č.p. 49,5024.08.2016
Přeložka veřejného osvětlení části ulic Sládkova, 28. Října, Dr. Beneše a Gorkého ve Starém Plzenci (2. vyhlášení)15.08.2016
Starý Plzenec / Sedlec, prodloužení vodovodu ulice Smetanova a Příční v k. ú. Sedlec u Starého Plzence25.07.2016
Starý Plzenec – chodník podél Smetanovy ulice01.07.2016
Výběr mobilního operátora pro pokrytí potřeb městského úřadu a jeho příspěvkových organizací službami mobilního operátora01.07.2016
Oprava povrchů místních komunikací a jejich částí ve Starém Plzenci a Sedlci - 201609.06.2016
Stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Starý Plzenec07.06.2016
Výměna špaletových oken v budově Základní školy Masarykovo náměstí 54 I. etapa02.06.2016
Pořízení lesnické techniky pro Město Starý Plzenec13.04.2016
Výběr zhotovitele tisku Radyňských listů včetně předtiskové úpravy, Starý Plzenec19.10.2015
Provoz a správa sběrného dvora odpadů ve městě Starý Plzenec14.10.2015
Zateplení části ploché střechy budovy radnice Masarykovo náměstí 121, Starý Plzenec01.10.2015
Kanalizace Luční ulice – Starý Plzenec SO1b01.10.2015
Dodávka dvou 5-ti místných osobních automobilů14.09.2015
Zkvalitnění nakládání s BRO ve městě Starý Plzenec14.09.2015
Oprava povrchů místních komunikací a jejich částí ve Starém Plzenci a Sedlci04.09.2015
Program rozvoje města Starý Plzenec19.08.2015
Rekonstrukce regulačních systémů otopné soustavy v ZŠ Starý Plzenec06.08.2015
Starý Plzenec. Prodloužení vodovodu v ulicích: Nepomucká, Sládkova, 28. října a Hálkova23.07.2015
Výměna oken ve vnitrobloku budovy Základní školy, Masarykovo náměstí 54 ve Starém Plzenci20.07.2015
Centrum služeb pro turisty - Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec - publicita a marketing26.06.2015
Centrum služeb pro turisty - Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec04.06.2015
Příkopové vyžínací rameno k traktoru12.05.2015
Nábytkové vybavení do nového oddělení Mateřské školy ve Starém Plzenci Vrchlického 85305.05.2015
Starý Plzenec, revitalizace starého hřbitova – stavební práce21.04.2015
Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzenec13.04.2015
Starý Plzenec hrad Radyně, statické zajištění – úprava klenby okenního otvoru v severní stěně paláce20.01.2015
Restaurátorská oprava sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty s doprovodnými sochami světců na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci20.01.2015
Výstavba sběrného dvora odpadů města Starý Plzenec13.11.2014
Starý Plzenec – revitalizace starého hřbitova12.09.2014
Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově - ZŠ Starý Plzenec29.08.2014
Starý Plzenec - kanalizace v Jiráskově ulici a kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace Pronap s.r.o.28.08.2014
Starý Plzenec - dodávka uličních tabulek s názvy ulic08.08.2014
Starý Plzenec – Sedlec – „Prodloužení vodovodního řadu v Sedlci v zadní části ulice Turistická do ulice Polní“ a „Propojení vodovodního řadu v bezejmenné uličce pro pěší na poz. č.k. 313/1 v k.ú. Sedlec“06.08.2014
Oprava povrchů místních komunikací ulic Heydukova, Habrmanova, Čelakovského, Na Čachně a Karolíny Světlé30.07.2014
Generel zeleně Starý Plzenec16.07.2014
Starý Plzenec - Městský kamerový systém11.07.2014
Sedlec - Školní ulice, Přechod pro chodce přes silnici III/180 2302.07.2014
Starý Plzenec - ulice Javorová a Akátová, dopravní infrastruktura pro rodinné domy09.06.2014
Přístavba Mateřské školky, Vrchlického 853, Starý Plzenec28.05.2014
Oprava fasády domu č.p. 292, Smetanova ul., Starý Plzenec včetně sanace soklu07.04.2014
Dodávka traktorové travní sekačky s přídavným zařízením - čelní sněhovou radlicí20.03.2014
Zpracování Územního plánu Starý Plzenec20.01.2014
Regenerace parkových úprav lokality Hůrka ve Starém Plzenci03.12.2013
Rekonstrukce střechy domu s pečovatelskou službou č.p. 194 ve Starém Plzenci02.10.2013
Úprava plochy a terénní úpravy pozemku parc. č. st. 611/1 v k.ú. Starý Plzenec25.09.2013
Správa bytového fondu města Starý Plzenec a nájem kotelen03.09.2013
Lesní hospodářský plán na období 2015-202404.07.2013
Výzva k podání nabídek na pronájem Lidového domu ve St. Plzenci19.03.2013
Prodej souboru plynových kotelen z majetku města Starý Plzenec11.01.2013
Oprava fasády objektu Sokolovny28.08.2012
Oprava plochy a terénní úpravy pozemku p.č. 2136/124.08.2012
Oprava komunikací Dr. Beneše, Hálkova, Gorkého, 28.října23.08.2012
III/18026 – průtah Starý Plzenec – Radyňská ul. – rekonstrukce29.03.2012
Technický dozor pro vodohospodářské stavby - kanalizace, ČOV, vodovod - Starý Plzenec29.07.2011

Zrušené