Obsah

Zakázky města

Veřejné zakázky upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"). Zákon o veřejných zakázkách a jeho prováděcí předpisy zde

Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce.

Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.

Veřejné zakázky zadané podle zákona jsou veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

 

Město Starý Plzenec si zaregistrovalo profil zadavatele na adrese zde.

Na této stránce jsou zveřejňovány v souladu se zákonem dokumenty k veřejným zakázkám nad 500 tis. Kč bez DPH.


Aktuální

V realizaci

Dokončené

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Dodávka kontejnerových staveb k zajištění zázemí ČOV v ulici Luční ve Starém Plzenci - na základě udělení výjimky RM 25.02.2019
Obnova vozového parku města Starý Plzenec 18.09.2018
Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení města Starý Plzenec 31.07.2018
Rekonstrukce podlahy sálu a přísálí Lidového domu, Raisova 2 Starý Plzenec 13.07.2018
Kompostéry pro občany města Starý Plzenec 01.06.2018
Prodloužení vodovodu do ulice Na Hřišti, Starý Plzenec 30.04.2018
Sociální zařízení II. NP, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec 25.04.2018
Dodávka vybavení interiéru přístavby Mateřské školy v Sedlci č.p.81 20.04.2018
Opravy místních komunikací ve Starém Plzenci a Sedlci 13.04.2018
Rekonstrukce Malostranského náměstí ve Starém Plzenci 23.03.2018
Rekonstrukce sociálního zařízení, Smetanova 932, Starý Plzenec 02.03.2018
Výměna špaletových oken v budově Základní školy Masarykovo náměstí 54 ve Starém Plzenci - III. etapa 28.02.2018
Provozování sběrného dvora odpadů města Starý Plzenec pro roky 2018-2019 15.11.2017
Oprava sociálního zařízení – Lidový dům Starý Plzenec 06.10.2017
Veřejná soutěž na provozovatele restaurace u hradu Radyně ve Starém Plzenci 21.08.2017
Přechod pro chodce u zdravotního střediska - Smetanova ul., Starý Plzenec 07.07.2017
Starý Plzenec – Oprava ulice Luční a Ke Hřišti 03.07.2017
Osvětlení přechodu pro chodce u Základní školy ve Starém Plzenci – Žižkova ul. 19.06.2017
Změna kancelářských prostor na byt, DPS, Havlíčkova 194, Starý Plzenec 19.06.2017
Hřbitov Starý Plzenec – stavební a sadovnické úpravy 19.06.2017
Výstavba vodovodu a kanalizace V Kolonii, k.ú. Sedlec u Starého Plzence 19.06.2017
Oprava MK a jejich částí ve Starém Plzenci a Sedlci v ulicích Habrmanova, Erbenova, Brožíkova, Ke Skalce, Zahradní, Spojovací, křižovatka ulic Tymákovská a Sutická, Náprstkova, Podhradní 09.06.2017
Veřejná soutěž na provozovatele restaurace u hradu Radyně ve Starém Plzenci 03.05.2017
Pořízení traktoru s čelním nakladačem a návěsem 28.04.2017
Výměna špaletových oken v budově Základní školy Masarykovo náměstí 54 ve Starém Plzenci - II. etapa 25.04.2017
Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v Základní škole ve Starém Plzenci Masarykovo náměstí 54 24.04.2017
Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Starém Plzenci 10.04.2017
Rekonstrukce bytu č. 2, Žižkova 49, Starý Plzenec 15.03.2017
Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81, Starý Plzenec 14.03.2017
Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město Starý Plzenec 31.01.2017
Starý Plzenec - Malostranské náměstí - výměna vodovodního řadu 24.01.2017
Dokončení rekonstrukce nemovitosti č.p. 538 restaurace u hradu Radyně dle projektové dokumentace „Změna stavby před dokončením“ 09.01.2017
Skalní stezka - Město Starý Plzenec 28.11.2016
Dodávka technologie ústředního vytápění včetně montáže v budově radnice Masarykovo náměstí 121, Starý Plzenec 26.10.2016
Výměna oken v budově radnice ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 121 29.09.2016
Oprava ulic: 1a – Oprava ulice Malostranské náměstí – Starý Plzenec, 1b – Oprava MK v Kollárově ulici, Starý Plzenec a 1c – Oprava ulice Májová, Starý Plzenec 22.09.2016
Výměna oken v bytových domech Žižkova č.p. 49,50 24.08.2016
Přeložka veřejného osvětlení části ulic Sládkova, 28. Října, Dr. Beneše a Gorkého ve Starém Plzenci (2. vyhlášení) 15.08.2016
Starý Plzenec / Sedlec, prodloužení vodovodu ulice Smetanova a Příční v k. ú. Sedlec u Starého Plzence 25.07.2016
Starý Plzenec – chodník podél Smetanovy ulice 01.07.2016
Výběr mobilního operátora pro pokrytí potřeb městského úřadu a jeho příspěvkových organizací službami mobilního operátora 01.07.2016
Oprava povrchů místních komunikací a jejich částí ve Starém Plzenci a Sedlci - 2016 09.06.2016
Stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Starý Plzenec 07.06.2016
Výměna špaletových oken v budově Základní školy Masarykovo náměstí 54 I. etapa 02.06.2016
Pořízení lesnické techniky pro Město Starý Plzenec 13.04.2016
Výběr zhotovitele tisku Radyňských listů včetně předtiskové úpravy, Starý Plzenec 19.10.2015
Provoz a správa sběrného dvora odpadů ve městě Starý Plzenec 14.10.2015
Zateplení části ploché střechy budovy radnice Masarykovo náměstí 121, Starý Plzenec 01.10.2015
Kanalizace Luční ulice – Starý Plzenec SO1b 01.10.2015
Dodávka dvou 5-ti místných osobních automobilů 14.09.2015
Zkvalitnění nakládání s BRO ve městě Starý Plzenec 14.09.2015
Oprava povrchů místních komunikací a jejich částí ve Starém Plzenci a Sedlci 04.09.2015
Program rozvoje města Starý Plzenec 19.08.2015
Rekonstrukce regulačních systémů otopné soustavy v ZŠ Starý Plzenec 06.08.2015
Starý Plzenec. Prodloužení vodovodu v ulicích: Nepomucká, Sládkova, 28. října a Hálkova 23.07.2015
Výměna oken ve vnitrobloku budovy Základní školy, Masarykovo náměstí 54 ve Starém Plzenci 20.07.2015
Centrum služeb pro turisty - Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec - publicita a marketing 26.06.2015
Centrum služeb pro turisty - Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec 04.06.2015
Příkopové vyžínací rameno k traktoru 12.05.2015
Nábytkové vybavení do nového oddělení Mateřské školy ve Starém Plzenci Vrchlického 853 05.05.2015
Starý Plzenec, revitalizace starého hřbitova – stavební práce 21.04.2015
Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzenec 13.04.2015
Starý Plzenec hrad Radyně, statické zajištění – úprava klenby okenního otvoru v severní stěně paláce 20.01.2015
Restaurátorská oprava sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty s doprovodnými sochami světců na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci 20.01.2015
Výstavba sběrného dvora odpadů města Starý Plzenec 13.11.2014
Starý Plzenec – revitalizace starého hřbitova 12.09.2014
Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově - ZŠ Starý Plzenec 29.08.2014
Starý Plzenec - kanalizace v Jiráskově ulici a kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace Pronap s.r.o. 28.08.2014
Starý Plzenec - dodávka uličních tabulek s názvy ulic 08.08.2014
Starý Plzenec – Sedlec – „Prodloužení vodovodního řadu v Sedlci v zadní části ulice Turistická do ulice Polní“ a „Propojení vodovodního řadu v bezejmenné uličce pro pěší na poz. č.k. 313/1 v k.ú. Sedlec“ 06.08.2014
Oprava povrchů místních komunikací ulic Heydukova, Habrmanova, Čelakovského, Na Čachně a Karolíny Světlé 30.07.2014
Generel zeleně Starý Plzenec 16.07.2014
Starý Plzenec - Městský kamerový systém 11.07.2014
Sedlec - Školní ulice, Přechod pro chodce přes silnici III/180 23 02.07.2014
Starý Plzenec - ulice Javorová a Akátová, dopravní infrastruktura pro rodinné domy 09.06.2014
Přístavba Mateřské školky, Vrchlického 853, Starý Plzenec 28.05.2014
Oprava fasády domu č.p. 292, Smetanova ul., Starý Plzenec včetně sanace soklu 07.04.2014
Dodávka traktorové travní sekačky s přídavným zařízením - čelní sněhovou radlicí 20.03.2014
Zpracování Územního plánu Starý Plzenec 20.01.2014
Regenerace parkových úprav lokality Hůrka ve Starém Plzenci 03.12.2013
Rekonstrukce střechy domu s pečovatelskou službou č.p. 194 ve Starém Plzenci 02.10.2013
Úprava plochy a terénní úpravy pozemku parc. č. st. 611/1 v k.ú. Starý Plzenec 25.09.2013
Správa bytového fondu města Starý Plzenec a nájem kotelen 03.09.2013
Lesní hospodářský plán na období 2015-2024 04.07.2013
Výzva k podání nabídek na pronájem Lidového domu ve St. Plzenci 19.03.2013
Prodej souboru plynových kotelen z majetku města Starý Plzenec 11.01.2013
Oprava fasády objektu Sokolovny 28.08.2012
Oprava plochy a terénní úpravy pozemku p.č. 2136/1 24.08.2012
Oprava komunikací Dr. Beneše, Hálkova, Gorkého, 28.října 23.08.2012
III/18026 – průtah Starý Plzenec – Radyňská ul. – rekonstrukce 29.03.2012
Technický dozor pro vodohospodářské stavby - kanalizace, ČOV, vodovod - Starý Plzenec 29.07.2011

Zrušené

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
SEDLEC - PARK 07.05.2019
Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu.
Dodávka kontejnerových staveb k zajištění zázemí ČOV v ulici Luční ve Starém Plzenci 21.08.2018
Rekonstrukce podlahy sálu a přísálí Lidového domu, Raisova 2 Starý Plzenec 27.06.2018
Rekonstrukce Malostranského náměstí ve Starém Plzenci - lavičky a podium 02.05.2018
Rekonstrukce Malostranského náměstí ve Starém Plzenci - lavičky a podium 13.04.2018
Dodávka vybavení interiéru přístavby Mateřské školy v Sedlci č.p.81 07.03.2018
Oprava MK ve Starém Plzenci – II. etapa v ulicích Nerudova a Holmanova 02.10.2017
Starý Plzenec – Sedlec – oprava odvodnění místní komunikace ulice Lesní a Na Vršku 04.09.2017
Odvodnění ulice Lesní a Na Vršku v k.ú. Sedlec u Starého Plzence 01.08.2017
Dodávka kontejnerových staveb k zajištění zázemí ČOV v ulici Luční ve Starém Plzenci 31.07.2017
Přeložka veřejného osvětlení části ulic Sládkova, 28. Října, Dr. Beneše a Gorkého ve Starém Plzenci 25.07.2016
Dodávka špaletových oken včetně montáže do budovy Základní školy, Masarykovo náměstí 54 ve Starém Plzenci – 1. etapa 16.05.2016
Starý Plzenec, revitalizace starého hřbitova – stavební práce 08.04.2015
Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově - ZŠ Starý Plzenec 25.07.2014
Regenerace parkových úprav lokality Hůrka ve Starém Plzenci 08.11.2013
Prodej pozemků v lokalitě nad Máchovou ulicí 03.05.2013