Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Veřejné zakázky

Zakázky města

Veřejné zakázky upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"). Zákon o veřejných zakázkách a jeho prováděcí předpisy zde

Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce.

Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.

Veřejné zakázky zadané podle zákona jsou veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

 

Město Starý Plzenec si zaregistrovalo profil zadavatele na adrese zde.

Na této stránce jsou zveřejňovány v souladu se zákonem dokumenty k veřejným zakázkám nad 500 tis. Kč bez DPH.

Vyvěšeno: 17. 2. 2023
MĚSTO STARÝ PLZENEC
v y h l a š u j e
ARCHITEKTONICKO URBANISTICKOU SOUTĚŽ „DOSTAVBA HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA STARÝ PLZENEC“
Vyvěšeno: 8. 9. 2020
Oprava komunikace III/18026 v intravilánovém úseku města Starý Plzenec v celkové délce 433 m výměna krytu, v délce cca 166 m výměna konstrukčních vrstev poloviny komunikace.
Vyvěšeno: 8. 8. 2019
Vyvěšeno: 17. 3. 2022
Vyvěšeno: 18. 6. 2021
Vyvěšeno: 28. 2. 2020
Vyvěšeno: 20. 9. 2019
Vyvěšeno: 18. 9. 2019
Vyvěšeno: 18. 5. 2018
Vyvěšeno: 30. 1. 2017 Datum sejmutí: 3. 1. 2019
Vyvěšeno: 28. 11. 2016
Vyvěšeno: 19. 8. 2015
Vyvěšeno: 16. 7. 2014
Vyvěšeno: 28. 8. 2012
Vyvěšeno: 14. 4. 2022
Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu.
Vyvěšeno: 7. 5. 2019