Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Územní rozhodnutí na umístění stavby: splaškové kanalizace a vodovodní řad v Nezvěsticích – odkanalizování obce na ČOV, III. etapa a rozšíření vodovodní sítě v k.ú. Nezvěstice a Olešná u Nezvěstic

Datum sejmutí: 10. 3. 2021 Zodpovídá: Správce Webu