Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Platba za odpady 2021

Zastupitelstvo města schválilo dne 14.12.2020 vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celé znění vyhlášky je přístupné na stránkách města, či je k nahlédnutí na městském úřadě.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl na rok 2021 stanoven na 300 Kč na poplatníka.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději k  1. březnu 2020. Možnosti platby:

  • v hotovosti
  • platební kartou
  • bankovním převodem

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v našem státě, doporučujeme  z důvodu ochrany zdraví našich občanů provádět  přednostně bezhotovostní platby. Po úhradě převodem bude našim občanům zdarma doručen doklad o platbě poplatku i samolepka na popelnici do jejich poštovních schránek. Majitelům rekreačních objektů bude zaslán doklad o platbě na e-mailovou adresu, nebo si ho mohou vyzvednout osobně až do Starého Plzence přijedou.

Pokyny k platbě bankovním převodem na účet města :

QR platba

19 - 725643329 /0800, Var. symbol - 200, spec. symbol  pro trvale přihlášené poplatníky - datum narození ve tvaru ddmmrrrr.

 

 

Spec. symbol pro chataře, chalupáře a vlastníky nemovitostí :

  • pro Starý Plzenec předčíslí  6 + číslo  nemovitosti ve tvaru (6xxx – prázdná čísla doplnit nulou),
  • pro Sedlec  předčíslí 3 + číslo nemovitosti (ve tvaru 3xxx – prázdná čísla doplnit nulou) .
  • Pro vlastníky bytů v bytovkách, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu - č.p. + 0 + číslo bytu.

Do zprávy pro příjemce uveďte pro jistotu jméno a příjmení, číslo domu, případně bytu, popřípadě počet osob, za které platíte.

 

Dále je možno poplatek uhradit :

  • v hotovosti  - odbor životního prostředí MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec v úředních hodinách (za normálního stavu -  Pondělí + Středa od 7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00; ale pokud bude vyhlášen mimořádný stav, je třeba sledovat stránky města, protože úřední hodiny mohou být omezené)

 

  •  platební kartou  - pokladna  MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec  v úředních hodinách (za normálního stavu -  Pondělí + Středa od 7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00; ale pokud bude vyhlášen mimořádný stav, je třeba sledovat stránky města, protože úřední hodiny mohou být omezené)

 

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas  nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem a může být navýšen až na trojnásobek.

Přílohy

Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2021

poplatek odpady- leden 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 545,81 kB

Svoz popelnic v roce 2021

Vývozy popelnic leták 21.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 326,38 kB
Datum vložení: 30. 12. 2019 11:15
Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2021 13:23
Autor: Marek Vávra