Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Sběrný dvůr

Otvírací doba sběrného dvora:

pondělí           10 – 18 hod. 
středa             10 – 18 hod.
sobota              9 – 13 hod.

 

Základní pravidla pro pohyb osob ve sběrném dvoře

Vzhledem k nouzovému stavu bude provoz regulován

 • Provoz bude probíhat tzv. bezkontaktním způsobem, na pokyn obsluhy bude do SD vpuštěno vždy jen 1 vozidlo - max. 2 osoby, proběhne identifikace klienta, klient osobně vyloží odpad do určeného kontejneru, vždy s rouškou zahalenými ústy a nosem. Klient bez roušky/respirátoru, apod. nebude do SD vpuštěn.
 • Obsluha je povinna používat OOP  = ochranné rukavice, roušky nebo respirátory, ochranné brýle nebo štíty.
 • Obsluha SD bude preventivně používat dezinfekci v prostoru pro obsluhu.

 

Očekáváme velký zájem o provoz sběrného dvora, proto zvažte závažnost vývozu odpadu. Vyčkejte prosím s většími objemy na dobu po skončení nouzového stavu a návratu k normálnímu provozu.

Pro obsazenost SD volejte na 602 430 972.


Město Starý Plzenec ve splupráci se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. provozuje :

Sběrný dvůr
Starý Plzenec

Nepomucká ulice

 

Zde můžete odkládat:

 • objemný odpad
 • stavební suť
 • papír, sklo, plasty , železo
 • kompostovatelný odpad
 • ostatní chemikálie
 • pneumatiky
 • lednice, televizory, elektroodpad
 • akumulátory, galvanické články, zářivky
 • zbytky barev, motorové oleje, filtry

 

 
Sběrný dvůr mohou využívat i podnikatelské subjekty, které zde mohou v omezeném množství ukládat za úplatu odpad z podnikatelské činnosti (dle Ceníku).

 

Mapka:                

                 mapka                
 
Pomozte i Vy zlepšit životní prostředí v našem městě a okolí a nedovolte, aby odpad ohrožoval zdraví nás všech.
 
Jsme tu pro Vás, neváhejte a navštivte nás.
 
Na stále dobrou spolupráci se těší Váš tým Provozovny Plzeň
 
 

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel.:
602 430 972      sběrný dvůr Starý Plzenec
377 237 364-6   AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
377 183 651      Město Starý Plzenec