Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Ocenění města

Znak

Ocenění v roce 2021 „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“

Datum: 17. 6. 2021

I v letošním roce město Starý Plzenec v rámci Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost získalo ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“ v kategorii „Digitální stát“.

cert

Aktivní obec 2019

Datum: 5. 12. 2019

V rámci Plzeňského kraje získalo město Starý Plzenec 1. místo v soutěži „Aktivní obec 2019“.

kronika

Ocenění „Nejlepší kronika Plzeňského kraje“

Datum: 4. 12. 2019

Dne 28.11.2019 bylo město Starý Plzenec v prostorách Měšťanské besedy v Plzni oceněno Krajským úřadem Plzeňského kraje 1. místem za vedení elektronické kroniky v soutěži „Nejlepší kronika Plzeňského kraje“. Mezi hlavní kritéria hodnocení patřila obsahová a stylistická úroveň, kvalita dokumentace dění v obci, struktura kroniky, kvalita příloh ke kronice, grafická úroveň, soulad se zákonem o kronikách obcí.

Ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“ 2

Ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“

Datum: 4. 12. 2019

Dne 26.11.2019 v prostorách Španělského sálu Pražského hradu získalo město Starý Plzenec ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“ v kategorii „Veřejný sektor – ostatní obce“. Obhájilo ocenění získané v loňském roce.

#

Úřad na cestě k rovnosti 2019

Datum: 4. 12. 2019

Dne 20.11.2019 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze obdrželo město Starý Plzenec ocenění „Úřad na cestě k rovnosti“, kde v kategorii obcí II. typu získalo 1. místo. Posuzováno bylo zejména zavádění opatření podporujících slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň úřadu i obyvatel a obyvatelek, kteří v daném městě žijí. Organizátorem akce je Ministerstvo vnitra České republiky, Institut pro veřejnou správu Praha a Úřad vlády České republiky.

#

Zlatý erb 2019

Datum: 4. 3. 2019

1. místo v celorepublikové kategorií

Národní cena za společenskou odpovědnost 2018 3

Národní cena za společenskou odpovědnost 2018

Datum: 4. 12. 2018

V kategorii „organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní není podnikání,“ získávají ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“

#

Přívětivý úřad 2018

Datum: 4. 12. 2018

1. místo městu Starý Plzenec v Plzeňském kraji.

Úřad budoucnosti - úřad s lidskou tváří 2018 1

Úřad budoucnosti - úřad s lidskou tváří 2018

Datum: 4. 12. 2018

Za absolvování genderového auditu a začlenění principů rovnováhy osobního a pracovního života do personální strategie organizace.

#

Zlatý erb 2018

Datum: 4. 12. 2018

2. místo v kategorii nejlepší webové stránky města
1. místo v kategorii Smart city a nejlepší elektronická služba

#

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017

Datum: 4. 12. 2017

1. místo v kategorii Veřejný sektor – obce

#

Přívětivý úřad 2017

Datum: 4. 12. 2017

Přívětivý úřad 2017 a Skokan roku

Zlatý erb 2017 1

Zlatý erb 2017

Datum: 4. 12. 2017

1. místo v kategorii nejlepší webové stránky města
3. místo v kategorii Smart city a nejlepší elektronická služba

w

Soutěž AKTIVNÍ OBEC 2017

Datum: 4. 12. 2017

Třídění elektrozařízení

Zlatý erb 2016 1

Zlatý erb 2016

Datum: 4. 12. 2016

3. místo v kategorii nejlepší webová stránka města
1. místo v kategorii nejlepší elektronická služba

s

Nejlepší obec

Datum: 4. 12. 2016

Nejlepší obec v kategorii nad 2500 obyvatel ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů.