Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Zastupitelstvo

Zastupitelé města Starý Plzenec byli zvoleni v komunálních volbách konaných dne 23. a 24.09.2022 v počtu 17 členů. Starosta, dva místostarostové a pětičlenná rada města byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 24.10.2022.

Zastupitelstvo města vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, s výjimkou schvalování územního plánu města nebo jeho části, což má povahu výkonu státní správy.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se  podle ročního harmonogramu, předem schváleného radou i zastupitelstvem města, zpravidla jedenkrát za 3 měsíce, v pondělí od 17.00 hodin. Jednání zastupitelstva města svolává starosta města. Jednání může svolat i mimo avizovaný termín dle potřeby. Přesný datum jednání je zveřejňován na  úřední desce MěÚ a stránkách města. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem.

Adresa

Smetanova 932
332 02, Starý Plzenec
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Eret Jan, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Starosta

Kotora Jan, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Místostarosta

Benedikt Václav, MVDr.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Místostarosta

Bardounová Marcela, Mgr.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitelka

Brejchová Denisa, Mgr.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitelka

Červený Libor, Ing., MBA

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Doláková Vlasta, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitelka

Jelínek Petr, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Lunterová Alena, Mgr.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitelka

Stark Martin, Ing. arch.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Stýblová Hana, Mgr. Bc.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitelka

Šimána Jiří, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Švéda Josef

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Vaník Tomáš, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Vávra Marek

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Vrobel Petr, Mgr.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Zikmundová Jaromíra

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitelka