Obsah

Zastupitelstvo

Organizační zařazení

Město Starý Plzenec

Hlavní adresa

Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec

Zastupitelé města Starý Plzenec byli zvoleni v komunálních volbách konaných dne 5. a 6. 10. 2018 v počtu 17 členů. Starostka, dva místostarostové a pětičlenná rada města byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 5. 11. 2018.

Zastupitelstvo města vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, s výjimkou schvalování územního plánu města nebo jeho části, což má povahu výkonu státní správy.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se  podle ročního harmonogramu, předem schváleného radou i zastupitelstvem města, zpravidla jedenkrát za 3 měsíce, v pondělí od 17.30 hodin. Jednání zastupitelstva města svolává starostka města. Jednání může svolat i mimo avizovaný termín dle potřeby. Přesný datum jednání je zveřejňován na  úřední desce MěÚ a stránkách města. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem.

Osoby

JménoFunkceTelefon
Doláková Vlasta, Ing.
bez politické příslušnosti
Starosta377 183 665
602 107 779
Vávra Marek
bez politické příslušnosti
Místostarosta377183656
770197837
Vajshajtl Václav, Bc.
ČSSD
Místostarosta377 183 653
602 657 312
Bardounová Marcela, Mgr.
bez politické příslušnosti,
Zastupitel
Brejchová Denisa, Mgr.
bez politické příslušnosti
Zastupitel
Červený Libor, Ing.
bez politické příslušnosti
Zastupitel
Eret Jan, Ing.
bez politické příslušnosti
Zastupitel
Hejzek Miroslav
TOP09
Zastupitel
Kopřiva Dušan, Mgr. Ing.
bez politické příslušnosti
Zastupitel
Nesnídal Stanislav, Ing.
bez politické příslušnosti
Zastupitel
Plecháč Pavel, MUDr.
bez politické příslušnosti
Zastupitel
Stark Martin, Ing. Arch.
bez politické příslušnosti
Zastupitel
Stýblová Hana, Mgr. Bc.
bez politické příslušnosti
Zastupitel
Sutnar ml. Josef
bez politické příslušnosti
Zastupitel
Šedivec Milan, Ing.
bez politické příslušnosti
Zastupitel
Šimána Jiří, Ing.
bez politické příslušnosti
Zastupitel
Zikmundová Jaroslava
bez politické příslušnosti
Zastupitel