Obsah

Rada

Organizační zařazení

Město Starý Plzenec

Hlavní adresa

Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec

Rada města Starého Plzence byla zvolena zastupitelstvem města na svém ustavujícím zasedání dne 4. 11. 2014 a má 5 členů.

Rada města Starého Plzence je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Radě města nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) s výjimkou vydávání nařízení. Ztratí-li člen zastupitelstva města svůj mandát, přestává být i členem rady města. Jestliže je starosta  nebo místostarosta odvolán, nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i  členem rady.

Rada města se schází podle plánovaného ročního harmonogramu, zpravidla jednou za dva týdny ve středu od 14:00 hodin. Jednání jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Při  výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města. Pravomoce rady města jsou vymezeny zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Průběh jednání rady města se řídí jednacím řádem.

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Doláková Vlasta, Ing.
bez politické příslušnosti
Starosta377 183 665
602 107 779
Vávra Marek
bez politické příslušnosti
Místostarosta377183656
770197837
Vajshajtl Václav, Bc.
ČSSD
Místostarosta377 183 653
602 657 312
Bardounová Marcela, Mgr.
bez politické příslušnosti,
Člen
Červený Libor, Ing.
bez politické příslušnosti
Člen