Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Rada

Rada města Starého Plzence byla zvolena zastupitelstvem města na svém ustavujícím zasedání dne 5. 11. 2018 a má 5 členů.

Rada města Starého Plzence je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Radě města nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) s výjimkou vydávání nařízení. Ztratí-li člen zastupitelstva města svůj mandát, přestává být i členem rady města. Jestliže je starosta  nebo místostarosta odvolán, nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i  členem rady.

Rada města se schází podle plánovaného ročního harmonogramu, zpravidla jednou za dva týdny ve středu od 14:00 hodin. Jednání jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Při  výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města. Pravomoce rady města jsou vymezeny zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Průběh jednání rady města se řídí jednacím řádem.

 

Adresa

Smetanova 932
332 02, Starý Plzenec
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Doláková Vlasta, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti Starosta

Vávra Marek

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti Místostarosta
Telefon: 377183656
Mobil: 770197837
E-mail: vavra@staryplzenec.cz

Vajshajtl Václav, Bc.

Politická příslušnost: ČSSD Místostarosta

Bardounová Marcela, Mgr.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti, Člen

Červený Libor, Ing., MBA

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti Člen