Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Oddělení údržby města

(zajišťuje úklid, údržbu a opravy místních komunikací a úklid hřbitova, veřejných prostranství a veřejné zeleně. Sídlí v Kollárově ulici)