Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Odbor hospodářský a investiční

Osoby

Wolframová Libuše

správa a údržba majetku města, tepelné hospodářství

Rada Ivo, Ing.

investiční technik a správa technické infrastruktury
Telefon: 377 183 658
Mobil: 602 113 258

Pávová Irena

uklízečka

Podřízené organizační složky