Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Centrum města - architektonická soutěž

Centrum města - architektonická soutěž

Vedení města v návaznosti na zpracovaný Program rozvoje města připravuje vyhlášení architektonické soutěže na revitalizaci centra.

Aktualizace

Uvědomujeme si, že k takto cennému prostoru je nutné přistupovat velmi pečlivě, je třeba hledat optimální a komplexní řešení, které střed města zatraktivní, přiláká obyvatele i turisty. Vypsání otevřené architektonické soutěže představuje transparentní způsob hledání nejvhodnějšího řešení revitalizace centra. Rada města jmenovala pracovní skupinu, jejímž úkolem je spolupracovat na přípravách architektonické soutěže. Občané našeho města, spolky i školy budou mít možnost se rovněž zapojit. Vaše představy o budoucnosti centra města, o tom co v něm nyní chybí a nemělo by a jaké aktivity byste zde uvítali, budou využity pro přípravu podkladů k této soutěži. Na zapojení veřejnosti bude město spolupracovat s Centrem pro komunitní práci západní Čechy (www.cpkp-zc.cz). O dalším postupu budete informováni v Radyňských listech, na těchto webových stránkách a na facebooku města.

 

Pracovní skupina

Harmonogram

Setkání se zástupci spolků

Setkání s veřejností

Výtvarná soutěž

Workshop ve škole

Kontaktní a připomínkovací formulář

Co soutěž přinese

Stavebně historický pasport

Zápisy z jednání

Koncepce zadání architektonicko-urbanistické soutěže

ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ SOUTĚŽ „DOSTAVBA HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA STARÝ PLZENEC“

Hlavní fotodruhé

třetí

 

Více informací

V případě zájmu o další informace se obraťte na paní starostku Vlastu Dolákovou starosta@staryplzenec.cz tel.: 602 107 779

nebo na Pavlu Dusíkovou z Centra pro komunitní práci západní Čechy pavla.dusikova@cpkp.cz tel: 774 497 871

Datum vložení: 27. 2. 2020 17:43
Datum poslední aktualizace: 7. 9. 2022 16:40
Autor: Marek Vávra