Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Financování projektu:

Cena díla dle výběrového řízení:


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Cena bez DPH:          33.620.638 Kč

20 % DPH:                  6.724.128 Kč

Cena včetně DPH:     40.344.765 Kč


Město Starý Plzenec:

Cena bez DPH:          22.279.700 Kč

20 % DPH:                  4.455.940 Kč

Cena včetně DPH:     26.735.640 Kč


Cena celkem pro oba investory:

Cena bez DPH:          55.900.338 Kč

20 % DPH:                11.180.068 Kč

Cena včetně DPH:     67.080.405 Kč