Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Pracovní skupina

Pracovní skupina


Členové

  • Bc. Vlasta Doláková, starostka města
  • Ing. Hana Sobotová, členka rady města a určený zastupitel pro územní plán
  • Ing. Jan Meduna, člen rady města a předseda finančního výboru zastupitelstva města
  • Ing. Pavel Hrouda, člen rady města (na členství v PS rezignoval)
  • Ing. arch. Pavla Burešová, předsedkyně stavební komise rady města
  • Ing. arch. Jarmila Očenášková, členka komise strategického rozvoje a prezentace památek rady města
  • Ing. Josef Koželuh, vedoucí odboru výstavby MěÚ a garant územního plánu města

 

Pracovní skupina se schází přibližně 1 x za měsíc. Ne ze všech jednání jsou pořizovány zápisy. V případě zájmu o podrobnější informace o činnosti skupiny kontaktujte
Bc. Vlastu Dolákovou (e-mail: dolakova@staryplzenec.cz, tel.: 377 183 665).

 

  •