Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Harmonogram

Harmonogram

 

Průběžný sběr podnětů od veřejnosti  Listopad 2016 – březen 2017
Workshop se žáky Základní školy Starý Plzenec 28. 2. 2017
Setkání s zástupci spolků 2. 3. 2017
Setkání s veřejností 18. 3. 2017
Zpracování podkladů pro vyhlášení soutěže Od dubna 2017
Vyhlášení architektonické soutěže Po schválení zastupitelstvem města
Získání návrhů od zapojených architektů, výběr vítěze Další harmonogram bude upřesněn
Zpracování podrobných podkladů od vítěze soutěže  
Stavebně technická příprava jednotlivých investičních záměrů  
Postupná realizace návrhu