Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Program rozvoje města

Program rozvoje města 2017-2023

 

Program rozvoje města Starý Plzenec
 

 

 

 

 


Průběh zpracování

Město Starý Plzenec v současné době připravuje program rozvoje. Jedná se o strategický rozvojový dokument, který navrhne, jakými směry by se měly ubírat různé aspekty života ve městě (doprava, veřejný život, školství,…) v budoucích 7 letech. Součástí přípravy je situační analýza města a zjišťování názorů veřejnosti. Program rozvoje města zpracovává ve spolupráci s městem, členy odborných pracovních skupin a řídící skupiny Regionální rozvojová agentura Plzeňského krajeCentrum pro komunitní práci západní Čechy. Dílčí výstupy z přípravy programu budou průběžně doplňovány.

 

Členové řídící skupiny a odborných skupin podílející se na přípravě

 

Harmonogram zpracování Programu rozvoje města

Situační analýza města

říjen 2015 - únor 2016

situační analýza města Starý Plzenec a Sedlce – pracovní verze (PDF, 4 MB)

Setkání řídící skupiny k dosavadním výstupům expertní analýzy. 15. 12. 2015

Dotazníkové šetření k zjištění názorů občanů na situaci ve městě

leden 2016

vyhodnocení

Veřejné jednání k diskuzi nad problémy a kladnými stránkami života ve městě

11. 2. 2016

zápis z veřejného projednání

Společné jednání Řídící skupiny a členů odborných skupin Starý Plzenec

25. 2. 2016

východiska strategické části

výstupy názorového průzkumu a veřejného jednání

Zpracování návrhu strategie dle připomínek členů řídící skupiny a na základě situační analýzy

únor 2016 - duben 2016

Veřejné projednání návrhu strategie

14. 4. 2016    (pozvánka)

návrh strategické části Programu rozvoje Starého Plzence

zapracované připomínky

Předložení Programu Zastupitelstvu

schváleno 

 

Kontakt na zpracovatele:
Ing. Pavel Beneš (benes@rra-pk.cz, 377 201 412)

 

V případě dotazů k programu, námětů či připomínek kontaktujte tajemníka MěÚ:
Ing. Radek Hroch (hroch@staryplzenec.cz, 725 046 572)