Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Formuláře ke stažení

Formuláře na žádosti

Používané formuláře na žádosti či jiná podání:

- ve věcech působnosti stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, silničního správního úřadu a ochrany ZPF  lze získat na odboru výstavby, Smetanova 932, kancelář č. 12 a také zde:

Veškeré formuláře podle stavebního zákona jsou ke stažení na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

- ve věcech sociální péče a poskytování pomoci ve hmotné nouzi na odboru  sociálním a správním, Smetanova 932, kancelář č. 8 - také zde:

- ve věcech působnosti matričního úřadu, evidence obyvatel na odboru sociálním a správním, Smetanova 932, kancelář č. 6,

- ve věcech ochrany přírody a krajiny na odboru životního prostředí, Smetanova 932, kancelář č. 10 - také zde:

    - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les  (§ 8 zákona č. 114/1992 Sb.)

Odbor životního prostředí

Žádost o vydání rybářského lístku - děti do 15 let

RL Deti do 15 let-zadost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 990,31 kB

Žádost o vydání rybářského lístku

RL DOSPELI.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,95 kB

Místní poplatek za odpady - přihlášení (poplatníci s trvalým pobytem)

Místní poplatek za odpady - přihlášení (poplatníci s trvalým pobytem).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227,03 kB

Místní poplatek za odpady - přihlášení (poplatníci bez trvalého pobytu - např. chaty)

Místní poplatek za odpady - přihlášení (poplatníci bez trvalého pobytu - např. chaty).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 256,13 kB

Kácení dřevin rostoucích mimo les - žádost

Kácení dřevin rostoucích mimo les - žádost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 455,28 kB

Stavební úřad

Žádost o povolení připojení pozemní komununikace (§10 zák.č. 13/1997 Sb.)

Žádost o povolení připojení místní komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (§25 zák.č. 13/1997 Sb.)

Žádost o povolení zvl. užívání místní komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB

Žádost o výjimku podle § 169 stavebního zákona

Žádost o výjimku podle § 169 staveb. zákona.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 63,5 kB

Žádost o souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona

Žádost o souhlas podle § 15 odst. 2 staveb. zákona.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB

Žádost o vyjádření ve věci posouzení vlivu na životní prostředí

Žžádost o vyjádření - posouzení vlivu na ŽP.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25,5 kB

Návrh na pořízení změny územního plánu

Návrh na pořízení změny územního plánu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 64,5 kB

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby

Návrh na uzavření VPS o provedení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 86 kB

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

Návrh na uzavření VPS o umístění stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 89 kB

Prohlášení o provádění stavebního dozoru

Prohlášení o provádění stavebního dozoru.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25,5 kB

Žádost o dodatečné povolení stavby

Žádost o dodatečné povolení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (stavby povolené podle zák. č. 50/1976 Sb.)

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB

Ostatní formuláře a dokumenty

Oznámení o užívání veřejného prostranství

Oznámení o užívání veřejného prostranství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,79 kB

Místní poplatek ze psů - formulář přihlášení psa do evidence

Místní poplatek ze psů - formulář přihlášení psa do evidence.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,94 kB

Místní poplatek ze psů - formulář odhlášení psa z evidence

Místní poplatek ze psů - formulář odhlášení psa z evidence.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 329,43 kB

Zásady pro označování ulic, domů a dalších objektů

Zásady - označování ulic a domů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 489,83 kB

Zásady ochrany stromů na staveništi

ochrana_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,01 MB

Žádost o vrácení přeplatku

Žádost o vrácení přeplatku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,95 kB