Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Formuláře ke stažení

Formuláře na žádosti

Používané formuláře na žádosti či jiná podání:

- ve věcech působnosti stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, silničního správního úřadu a ochrany ZPF  lze získat na odboru výstavby, Smetanova 932, kancelář č. 12 a také zde:

Veškeré formuláře podle stavebního zákona jsou ke stažení na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

- ve věcech sociální péče a poskytování pomoci ve hmotné nouzi na odboru  sociálním a správním, Smetanova 932, kancelář č. 8 - také zde:

- ve věcech působnosti matričního úřadu, evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů  na odboru sociálním a správním, Smetanova 932, kancelář č. 6,

- ve věcech ochrany přírody a krajiny na odboru životního prostředí, Smetanova 932, kancelář č. 10 - také zde:

    - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les  (§ 8 zákona č. 114/1992 Sb.)

Ostatní formuláře a dokumenty

Místní poplatek ze psů - formulář přihlášení psa do evidence

Místní poplatek ze psů - formulář přihlášení psa do evidence.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,94 kB

Místní poplatek ze psů - formulář odhlášení psa z evidence

Místní poplatek ze psů - formulář odhlášení psa z evidence.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 329,43 kB

Zásady pro označování ulic, domů a dalších objektů

Zásady - označování ulic a domů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 489,83 kB

Zásady ochrany stromů na staveništi

ochrana_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,01 MB

Žádost o vrácení přeplatku

Žádost o vrácení přeplatku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,95 kB
Zobrazeno 21-25 ze 25