Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Formuláře ke stažení

Formuláře na žádosti

Používané formuláře na žádosti či jiná podání:

- ve věcech působnosti stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, silničního správního úřadu a ochrany ZPF  lze získat na odboru výstavby, Smetanova 932, kancelář č. 12 a také zde:

Veškeré formuláře podle stavebního zákona jsou ke stažení na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

- ve věcech sociální péče a poskytování pomoci ve hmotné nouzi na odboru  sociálním a správním, Smetanova 932, kancelář č. 8 - také zde:

- ve věcech působnosti matričního úřadu, evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů  na odboru sociálním a správním, Smetanova 932, kancelář č. 6,

- ve věcech ochrany přírody a krajiny na odboru životního prostředí, Smetanova 932, kancelář č. 10 - také zde:

    - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les  (§ 8 zákona č. 114/1992 Sb.)

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (stavby povolené podle zák. č. 50/1976 Sb.)

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 138×

Žádost o dodatečné povolení stavby

Žádost o dodatečné povolení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB
Staženo: 133×

Prohlášení o provádění stavebního dozoru

Prohlášení o provádění stavebního dozoru.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25,5 kB
Staženo: 146×

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

Návrh na uzavření VPS o umístění stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 89 kB
Staženo: 114×

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby

Návrh na uzavření VPS o provedení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 86 kB
Staženo: 108×

Návrh na pořízení změny územního plánu

Návrh na pořízení změny územního plánu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 64,5 kB
Staženo: 126×

Žádost o vyjádření ve věci posouzení vlivu na životní prostředí

Žžádost o vyjádření - posouzení vlivu na ŽP.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25,5 kB
Staženo: 123×

Žádost o souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona

Žádost o souhlas podle § 15 odst. 2 staveb. zákona.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB
Staženo: 133×

Žádost o výjimku podle § 169 stavebního zákona

Žádost o výjimku podle § 169 staveb. zákona.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 63,5 kB
Staženo: 119×

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 130×

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (§25 zák.č. 13/1997 Sb.)

Žádost o povolení zvl. užívání místní komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 123×

Žádost o povolení připojení pozemní komununikace (§10 zák.č. 13/1997 Sb.)

Žádost o povolení připojení místní komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB
Staženo: 127×

Žádost o vyjádření k vynětí ze ZPF

Žádost o vyjádření k vynětí ze ZPF.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB
Staženo: 133×

Žádost o vynětí zem. půdy ze ZPF

Žádost o vynětí zem. půdy ze ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,93 kB
Staženo: 163×