Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

spojení

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

      Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

      - Masarykovo náměstí čp. 121, Starý Plzenec (podatelna, starosta, místostarosta

                                                                          a odbor Stavební technik města)

      - Smetanova čp. 932, Starý Plzenec (tajemník MěÚ a ostatní odbory)

4.3. Úřední hodiny

       Pondělí a středa:  7.30 – 12.00  a  13.00 – 17.00 hodin

 

4.5.  Telefonní seznam

       podatelna městského úřadu – 377 183 655, 377 183 663

       starosta – 377 183 655, 602 107 779

       sekretariát starosty – 377 183 655

       místostarosta Bc. Václav Vajshajtl – 377 183 653, 604 501 676

       tajemník MěÚ – 377 183 644, 725 046 572

       odbor finanční a majetkoprávní (vedoucí)  – 377 183 650

       pokladna – 377 183 649

       odbor výstavby (vedoucí) – 377 183 646

       odbor sociální a správní (vedoucí) – 377 183 643

       matrika – 377 183 654 

       přestupková komise – 377 183 642

       odbor životního prostředí  – 377 183 651

       odbor Správa městských lesů – 377 183 661, 606 613 230

       odbor Stavební technik města – 377 183 657, 724 808 839

       K-Centrum, městská knihovna (vedoucí)  – 377 183 662

       knihovna – 377 183 659

       Pečovatelská služba (vedoucí) – 377 966 628

       Útvar údržby města (vedoucí)  – 603 528 462

       Bytové hospodářství Starý Plzenec (vedoucí)  – 377 183 658, 604 775 359

4.5. Čísla faxu

       377 183 665, 377 183 644

4.6. Adresa internetové stránky

       www.staryplzenec.cz

4.7. Adresa e-podatelny

       staryplzenec@ipodatelna.cz  nebo  https://staryplzenec.ipodatelna.cz

4.8. Další elektronická adresa

       podatelna@staryplzenec.cz

zpět