Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace

Zpracování nového územního plánu (24.05.2019)

zde ke stažení

 

Funkčnost programu OKnouze (18.11.2011)

zde ke stažení

 

Dozorčí rada společnosti PRONAP, s. r. o. (29.12.2011)

zde ke stažení

 

Finanční prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2011 (29.12.2011)

zde ke stažení

 

Stěhování romských rodin do penzionu v Sedlci (09.01.2012)

zde ke stažení

 

Studie elektronické prezentace města 2011 (28.12.2011)

zde ke stažení

 

Investiční plány města pro rok 2013 (12.02.2013)

zde ke stažení

 

Investice spojené s řešením bezbariérovosti v roce 2012 (06.01.2012)

zde ke stažení

 

Investiční plány města na rok 2012 (14.01.2012)

zde ke stažení

 

Jak postupoval MěÚ Starý Plzenec ve věci otevření prodejny v ul. Smetanova, St. Plzenec (05.03.2012)

zde ke stažení

 

Investiční plány města na rok 2012 (06.04.2012)

zde ke stažení

 

Žádost o poskytnutí smlouvy mezi městem a bytovým družstvem Andrejšky (14.11.2012)

zde ke stažení

 

Místně příslušné orgány ve vztahu k městu Starý Plzenec (12.12.2012)

zde ke stažení

 

Investiční plány města na rok 2013 (12.02.2013)

zde ke stažení

 

Subjekty zajišťující pro město služby v oblasti nakládání s odpady a péči o komunikace a veřejnou zeleň (18.07.2013)

zde ke stažení

 

Nástěnky  a plakátovací plochy pro výlep volebních plakátů (06.09.2013)

zde ke stažení

 

Investiční plány města na rok 2014 (16.01.2014)

zde ke stažení

 

Stanoviska dotčených orgánů vztahující se ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Štěnovická v obci Starý Plzenec (27.01.2014)

zde ke stažení

 

Zakázka malého rozsahu:   Zpracování Územního plánu Starý Plzenec (27.02.2014)

zde ke stažení

 

Znalecký posudek - Stanovení hodnoty společnosti PRONAP, s. r. o.  a návrh smlouvy o půjčce s Českou spořitelnou, a. s. a PRONAP, s. r. o. (27.03.2014)

zde ke stažení

 

Kandidátní listiny do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle zákona č. 491/2001 Sb. (29.08.2014)

zde ke stažení

 

Veřejné osvětlení ve městě (20.01.2015)

zde ke stažení

 

Stavební řízení vedená zdejším stavebním úřadem (25.02.2015)

zde ke stažení

 

Investiční plány města pro rok 2015 (04.03.2015)

zde ke stažení

 

Korespondence týkající se pozemku parc. č. 458/3 v k.ú. Starý Plzenec (27.08.2015)

zde ke stažení

 

Smlouvy s firmami, které pro město zajišťují služby nakládání s komunálními odpady (02.09.2015)

zde ke stažení

 

Veřejná zakázka s názvem "Program rozvoje města Starý Plzenec" (05.10.2015)

zde ke stažení

 

Používání právního informačního systému CODEXIS (11.12.2015)

zde ke stažení

 

Vedoucí úřadu - poskytnutí informací (05.01.2016)

zde ke stažení

 

Tvorba nového územního plánu města (20.01.2016)

zde ke stažení

 

Investiční akce města na rok 2016 (26.01.2016)

zde ke stažení

 

Informace o průběhu tvorby nového územního plánu (18.02.2016)

zde ke stažení

 

Poskytnutí stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí (28.4.2016)

zde ke stažení

 

Povolení hlasité hudební produkce v nočních hodinách (1.9.2016)

zde ke stažení

 

Solární elektrárna s instalovaným výkonem od 2,0MW (10.10.2016)

zde ke stažení

 

Veřejnoprávní smlouvy - přestupkové řízení (11.10.2016)

zde ke stažení

 

Kopie audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva města (5.12.2016)

zde ke stažení

 

Investiční plány města pro rok 2017 (18.1.2017)

zde ke stažení

 

Informace ke stavbě dvougaráže na pozemcích č. 41/21 a 41/22 v k.ú. Olešná (9.2.2017)

zde ke stažení

 

Zaslání kopie materiálu - Úprava návrhu územního plánu Starý Plzenec (24.3.2017)

zde ke stažení

 

Informace k místnímu referendu konaném 7.10.2016 a 8.10.2016 (19.04.2017)

zde ke stažení

 

Informace vztahující se k nemovitosti č.p. 34 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence (18.5.2017)

zde ke stažení

 

Informace k nemovitostem v k.ú. Šťáhlavy (13.6.2017)

zde ke stažení

 

Kanalizační síť  pro č.p. 651 v k.ú. Šťáhlavy (10.7.2017)

zde ke stažení

 

Smluvní vztahy se společností EKO-KOM, a. s. (13.7.2017)

zde ke stažení

 

Kopie smlouvy o dílo na realizaci veřejného osvětlení (2.8.2017)

zde ke stažení

 

Ptáci ve městě (30.8.2017)

zde ke stažení

 

Investiční plány města 2018 (17.01.2018)

zde ke stažení

 

Zajištění Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 tzv. GDPR (12.02.2018)

zde ke stažení

 

Informace o BD Andrejšky - dužstvo (28.06.2018)

zde ke stažení

 

Informace o BD Radyně - dužstvo (28.06.2018)

zde ke stažení

 

Smlouvy prodeje pozemků v Průmyslové zóně (28.06.2018)

zde ke stažení

 

Stavební povolení na výměnu SZTE v ZŠ Šťáhlavy (29.06.2018)

zde ke stažení 

 

Informace v souvislosti s možným týráním zvířat (31.07.2018)

zde ke stažení

 

Náklady na zajištění souladu s GDPR (16.08.2018)

zde ke stažení

 

Smluvní úpravy týkající se ošetření užívání pozemku parc. č. 46/2 v k. ú. Starý Plzenec (30.08.2018)

zde ke stažení

 

Poskytnutí smluv o převodu vlastnického práva k pozemkům č. st. 35/1 a č. st. 35/2 v k. ú. Starý Plzenec (30.08.2018)

zde ke stažení

 

Smluvní vztahy mezi městem Starý Plzenec a zastupiteli města (14.09.2018)

zde ke stažení

 

Poskytnutí kopie znaleckého posudku na domy č. 23 a 495 v k.ú. St. Plzenec (11.09.2018)

zde ke stažení

 

Kastrační program pro kočky (06.12.2018)

zde ke stažení

 

Investiční plány města pro rok 2019 - 2022 (09.01.2019)

zde ke stažení

 

Žádost o zaslání usnesení (03.07.2019)

zde ke stažení

 

Způsob využití pozemků v KÚ Šťáhlavy (13.09.2019)

zde ke stažení

 

Zastupování stavebníka v řízení (20.09.2019)

zde ke stažení

 

Historické studie a další materiály týkající se Smetanovy ulice (22.11.2019)

zde ke stažení

 

Smetanova ulice - náklady na údržbu budov města (21.11.2019)

zde ke stažení

 

Investiční plány města pro rok 2020 až 2022 (13.02.2020)

zde ke stažení

 

Systém elektronické spisové služby na MěÚ (28.07.2020)

zde ke stažení

 

Počty exekucí a pohledávek osob mladších 18 let (03.03.2021)

zde ke stažení (163.98 kB)

 

Hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (15.03.2021)

zde ke stažení (198.46 kB)

 

Investiční plány města pro rok 2021 (24.3.2021)

zde ke stažení (1.01 MB)

 

Investice do geodetických služeb a ortofotomap (26.10.2021)

zde ke stažení (58.67 kB)

 

Nedokončená stavební řízení nad 800m2 (01.11.2021)

zde ke stažení (81.19 kB)

 

Investiční plány Města Starý Plzenec na rok 2022 (13.01.2022)

zde ke stažení (96.15 kB)

 

Územní rozhodnutí o umístění stavby  týkající se budov pro právnické osoby (20.01.2022)

zde ke stažení (80.99 kB) zde ke stažení (222.75 kB)

 

Cesta Petra Fialy na Ukrajinu (05.04.2022)

zde ke stažení (43.43 kB)

 

Pozemní stavby - právnické osoby (13.04.2022)

zde ke stažení (256.09 kB)

 

Zápis z jednání RM č. 12/2022  (16.06.2022)

zde ke stažení

 

Pozemní stavby - právnické osoby (18.07.2022)

zde ke stažení (97.26 kB)

 

Směna městských domů a pozemků (02.08.2022)

zde ke stažení (104.57 kB)

 

Žádost o poskytnutí smlouvy (14.09.2022)

zde ke stažení (2.82 MB)

 

Žádost o zaslání dokumentů (27. 9. 2022)

zde ke stažení (74.7 kB) zde ke stažení (4.66 MB) zde ke stažení (317.02 kB) zde ke stažení (343.39 kB)

Žádost o poskytnutí informací o odstranění stavby (12. 10. 2022)

zde ke stažení (93.88 kB)

Žádost o poskytnutí informací v rámci územního a stavebního řízení (12. 10. 2022)

zde ke stažení  (92.12 kB)

Žádost o poskytnutí informací - poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním a stavebním řádu (stavební zákon) (6. 1. 2023)

zde ke stažení (93.09 kB)

Žádost o poskytnutí informací - poskytnutí investičních plánů města (10. 1. 2023)

zde ke stažení (86.91 kB)

Žádost o poskytnutí informací - počet vydaných stavebních povolení a ohlášení  staveb od roku 2015 do 2022 včetně a počet stavebních povolení a ohlášení staveb s pozitiní archeologickou stiuací a proedením archeologického výzkumu/dohledu s doloženým tzv. expertním listem od roku 2015 do 2022 včetně (23.1.2023)

zde ke stažení (92.47 kB)

Žádost o zaslání investičních plánů města Starý Plzenec pro rok 2023, resp. stavebních projektů plánovaných na rok 2023 (7. 3. 2023)

zde ke stažení (94.96 kB)

Žádost  o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Starý Plzenec v rámci  územního stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (19.4.2023) 

zde ke stažení (80.34 kB)

Žádost o poskytnutí informace o vydání rozhodnutí a povolení o odstranění stavby (26. 4. 2023)

zde ke stažení (90.86 kB)