Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zastupitelstvo

Zastupitelé města Starý Plzenec byli zvoleni v komunálních volbách konaných dne 23. a 24.09.2022 v počtu 17 členů. Starosta, dva místostarostové a pětičlenná rada města byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 24.10.2022.

Zastupitelstvo města vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, s výjimkou schvalování územního plánu města nebo jeho části, což má povahu výkonu státní správy.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se  podle ročního harmonogramu, předem schváleného radou i zastupitelstvem města, zpravidla jedenkrát za 3 měsíce, v pondělí od 17.00 hodin. Jednání zastupitelstva města svolává starosta města. Jednání může svolat i mimo avizovaný termín dle potřeby. Přesný datum jednání je zveřejňován na  úřední desce MěÚ a stránkách města. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem.

Adresa

Smetanova 932
332 02, Starý Plzenec
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Ing. Jan Eret

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Starosta

Ing. Jan Kotora

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Místostarosta

MVDr. Václav Benedikt

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Místostarosta

Mgr. Marcela Bardounová

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitelka

Mgr. Denisa Brejchová

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitelka

Ing. Libor Červený, MBA

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Ing. Vlasta Doláková

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitelka

Ing. Petr Jelínek

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Mgr. Alena Lunterová

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitelka

Ing. arch. Martin Stark

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Mgr. Bc. Hana Stýblová

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitelka

Ing. Jiří Šimána

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Josef Švéda

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Ing. Tomáš Vaník

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Marek Vávra

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Mgr. Petr Vrobel

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Jaromíra Zikmundová

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitelka

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na