Obsah

Rada města

 
Rada města Starého Plzence byla zvolena zastupitelstvem města na svém ustavujícím zasedání dne 4. 11. 2014 a má 5 členů.

Rada města Starého Plzence je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Radě města nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) s výjimkou vydávání nařízení. Ztratí-li člen zastupitelstva města svůj mandát, přestává být i členem rady města. Jestliže je starosta  nebo místostarosta odvolán, nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i  členem rady.

Rada města se schází podle plánovaného ročního harmonogramu, zpravidla jednou za dva týdny ve středu od 14:00 hodin. Jednání jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Při  výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města. Pravomoce rady města jsou vymezeny zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Průběh jednání rady města se řídí jednacím řádem.

 

Rada města Starého Plzence ve složení:

starostka města  Ing. Vlasta Doláková, místostarosta Bc. Václav Vajshajtl, členové rady Ing. Hana Sobotová, Ing. Pavel Hrouda a Mgr. Marcela Bardounová.

 

Kontakty a politická příslušnost:

 

 • Ing. Vlasta Doláková, bez politické příslušnosti, starostka města, tel. 377183665, mail: dolakova@staryplzenec.cz

 • Bc. Václav Vajshajtl, ČSSD, místostarosta města, tel. 377183653, mail: vajshajtl@staryplzenec.cz

 • Ing. Hana Sobotová, bez politické příslušnosti, členka rady města

 • Ing. Pavel Hrouda, bez politické příslušnosti, člen rady města

 • Mgr. Marcela Bardounová, bez politické příslušnosti, členka rady města

 

Komise rady města:

 • Stavební komise ve složení:

předseda - Ing. arch. Pavla Burešová, členové - Ing. Milan Froněk, Ing. Stanislav Nesnídal, Ivo Hruška, Ing. Jiří Elhota

 

 • Kulturní a školská komise ve složení:

předseda - Mgr. Marcela Bardounová, členové -  Mgr. Bc. Hana Stýblová, Ing. Miroslava Vyskočilová, Miloslav Esterle, Mgr. Jana Toušová, Lucie Korbelíková

 

 • Sportovní komise ve složení:

předseda - Tomáš Děkanovský, členové - Petr Liška, Marek Vávra, Miroslav Hejzek, Petr Holeček

 

 • Komise pro občanské a sociální záležitosti ve složení:

předseda - Jaromíra Zikmundová, členové - Milena Háková, Zdena Kohoutová, Alena Šiková, Marie Šimková, Alena Lusová, Marie Žitková, Bc. Jitka Hurtová

 

 • Povodňová komise ve složení:

předseda - Ing. Vlasta Doláková, členové - MUDr. Petr Novák, npor. Ing. Bc. Martin Černý, František Chrastil, Luboš Lenc, Helena Šašková

 

 • Komise strategického rozvoje a prezentace památek ve složení:

předseda - Mgr. Denisa Brejchová, členové - Ing. Pavel Gregorič, Hana Karnoldová, Václav Fišer, Pavel Lang, Ing. arch. Jarmila Očenášková

 

 • Redakční rada RL ve složení:

členové - Ing. Věra Chrastilová, Jitka Sutnarová
 

 • Lesní komise ve složení:

předseda - Josef Dvořák, členové - Bc. Radim Bartoň, Milan Loukota