Obsah

Rada města:

 
Rada města Starého Plzence byla zvolena zastupitelstvem města na svém ustavujícím zasedání dne 21. 2. 2011. Má 5 členů ( 20.3.2013 rezignoval Ing. Pavel Císař a Jaroslav Lenk). Dne 3.6.2013 byli zvoleni novými členy rady PhDr. Blanka Bendlová, MBA a Marek Vávra.

Rada města Starého Plzence je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Radě města nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) s výjimkou vydávání nařízení. Ztratí-li člen zastupitelstva města svůj mandát, přestává být i členem rady města. Jestliže je starosta  nebo místostarosta odvolán, nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i  členem rady.

Rada města se schází podle plánovaného ročního harmonogramu, zpravidla jednou za dva týdny ve čtvrtek od 14:00 hodin. Jednání jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Při  výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města. Pravomoce rady města jsou vymezeny zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Průběh jednání rady města se řídí jednacím řádem.

 
Rada města Starého Plzence ve složení:
starostka města  Bc. Vlasta Doláková, místostarosta Bc. Václav Vajshajtl, členové rady Ing. Hana Sobotová, Ing. Pavel Císař (rezignoval na funkci člena rady k 20.3.2013), Jaroslav Lenk (rezignoval na funkci člena rady k 20.3.2013), PhDr. Blanka Bendlová, MBA (zvolena 3.6.3013), Marek Vávra (zvolen 3.6.2013).

 

Kontakty a politická příslušnost:

 

  • Bc. Vlasta Doláková, bez politické příslušnosti, starostka města, předsedkyně povodňové komise, tel. 377183665, mail: dolakova@staryplzenec.cz

  • Bc. Václav Vajshajtl, člen ČSSD, místostarosta města, tel. 377183653, mail: vajshajtl@staryplzenec.cz

  • Ing. Hana Sobotová, bez politické příslušnosti, členka rady města

  • PhDr. Blanka Bendlová, MBA, bez politické příslušnosti, členka rady města

  • Marek Vávra, bez politické příslušnosti, člen rady města

 

Komise rady města:

 

  • Stavební komise ve složení:

předseda - Ing. Milan Froněk, členové - Ing. Petr Vachovec, Ing. Josef Kurc, Ing. Jiří Elhota, Ivo Hruška, aut. ing.

 

  • Kulturní, školská a sportovní komise ve složení:

předseda - Eva Míchalová, členové -  Josef Švéda, Emanuela Vávrová, Jiří Vlach, Tomáš Valta, Gabriela Rotenbornová, Miloslav Esterle, Mgr. Anna Velichová, Jitka Sutnarová, Mgr. Věra Fenclová

 

  • Komise pro občanské a sociální záležitosti ve složení:

předseda - Jaromíra Zikmundová, členové - Josef Korčák, Oldřiška Dolíhalová, Marcela Frantová, Eva Vacková, Alena Lusová, Marie Žitková, Bc. Jitka Hurtová

 

  • Povodňová komise ve složení:

předseda - Bc. Vlasta Doláková, členové - MUDr. Petr Novák, npor. Ing. Bc. Martin Černý, František Chrastil, Luboš Lenc, Helena Šašková