Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska
 

"Fyzická" úřední deska je umístěna na budově MěÚ Starý Plzenec na adrese Smetanova 932, Starý Plzenec.

"Elektronická" úřední deska, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád a je shodná svým obsahem běžné "fyzické" úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce města se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".

 


Úřední deska

Usnesení zastupitelstva a rady města

Obecně závazné vyhlášky města

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů02.01.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her27.12.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení společných školských obvodů ZŠ zřízených městem Starý Plzenec10.07.2017
Vyhláška č. 2/2016 o stanovení školských obvodů mateřských škol13.12.2016
Vyhláška č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Starý Plzenec15.12.2015
Vyhláška č. 2/2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí18.09.2015
Vyhláška č. 1/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku17.06.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o vedení technické mapy města17.09.2014
Vyhláška č. 1/2014 o změně OZV č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích10.06.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku ze psů17.12.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství17.12.2013
Vyhláška č. 3/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství20.09.2011
Vyhláška č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranství29.03.2011
Statut Fondu rozvoje bydlení23.07.2010
Vyhláška č.2/2009 požární řád30.09.2009
Příloha č.2 k OZV č.2/200930.09.2009
Vyhláška č. 1/2002 o stanovení koef. pro daň z němovitostí08.12.2007
Vyhláška č. 2/2006 o závazných částech územního plánu08.12.2007

Nařízení města

Pravidla města Starý Plzenec

Hospodaření obce

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK