Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska
 

"Fyzická" úřední deska je umístěna na budově MěÚ Starý Plzenec na adrese Smetanova 932, Starý Plzenec.

"Elektronická" úřední deska, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád a je shodná svým obsahem běžné "fyzické" úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce města se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".

 


Úřední deska

Usnesení zastupitelstva a rady města

Obecně závazné vyhlášky města

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 17.12.2019
Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 17.12.2019
Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 17.12.2019
Vyhláška č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Starý Plzenec 17.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her 27.12.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení společných školských obvodů ZŠ zřízených městem Starý Plzenec 10.07.2017
Vyhláška č. 2/2016 o stanovení školských obvodů mateřských škol 13.12.2016
Vyhláška č. 2/2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 18.09.2015
Vyhláška č. 1/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku 17.06.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o vedení technické mapy města 17.09.2014
Vyhláška č. 1/2014 o změně OZV č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích 10.06.2014
Vyhláška č. 3/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 20.09.2011
Vyhláška č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranství 29.03.2011
Statut Fondu rozvoje bydlení 23.07.2010
Vyhláška č.2/2009 požární řád 30.09.2009
Příloha č.2 k OZV č.2/2009 30.09.2009
Vyhláška č. 1/2002 o stanovení koef. pro daň z němovitostí 08.12.2007
Vyhláška č. 2/2006 o závazných částech územního plánu 08.12.2007

Nařízení města

Pravidla města Starý Plzenec

Hospodaření obce

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK