Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska
 

"Fyzická" úřední deska je umístěna na budově MěÚ Starý Plzenec na adrese Smetanova 932, Starý Plzenec.

"Elektronická" úřední deska, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád a je shodná svým obsahem běžné "fyzické" úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce města se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".

 


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozhodnutí o umístění stavby - Starý Plzenec - chodník Herejkova ulice 26.05.2020 11.06.2020
Závěrečný účet za rok 2019 - Mikroregion Radyně 25.05.2020 24.06.2020
Oznámení zahájení územního řízení "III/18018 Tymákov - průtah" 19.05.2020 04.06.2020
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Radyňská ul., Starý Plzenec 18.05.2020 03.06.2020
Územní rozhodnutí - veřejné osvětlení v k.ú. Šťáhlavy 18.05.2020 03.06.2020
Oznámení zahájení územního řízení na umístění stavby: Chválenice – kanalizace pro nově zastavěné a rozvíjené plochy v k.ú. Chválenice a v k.ú. Želčany (žadatel: Obec Chválenice) 14.05.2020 30.05.2020
Aukční vyhláška - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 14.05.2020 01.07.2020
Záměr Plzeňského kraje prodat nemovitosti v k.ú. Starý Plzenec 05.05.2020 05.06.2020
Výzva uživatelům hrobových míst - upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy 24.01.2020 22.01.2021
Oznámení zveřejnění Rozpočtu 2020, Rozpočtu fondů 2020 a Střednědobého výhledu r. 2021-2025 06.01.2020 02.01.2022
Oznámení 02.01.2020 18.01.2030
Veřejná vyhláška - změna kalamitní situace v lesích na území ČR - Ministerstvo zemědělství 16.12.2019 31.12.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Mikroregionu Radyně 10.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Starý Plzenec z.s. 22.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HK Bohemia Sekt Starý Plzenec z.s.(2) 22.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HK Bohemia Sekt Starý Plzenec z.s. 22.11.2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství 03.09.2019 31.12.2022
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu hospodaření za rok 2018 27.06.2019 02.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Staroplzenecké varhany 11.06.2019 13.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Sedlec 07.06.2019 07.06.2022
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2019 17.05.2019 02.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Starý Plzenec 08.04.2019 01.05.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Dopravní obslužnost 06.03.2019 01.04.2022
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 22.02.2019 02.06.2020
Aktualizované informace k Oznámení města Starý Plzenec 01.02.2019 03.01.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu 2019, schválených Rozpočtů fondů 2019 a schváleného Střednědobého výhledu 2020-2024 19.12.2018 03.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Házenkářský klub Bohemia Sekt 28.06.2018 01.07.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak 28.06.2018 01.07.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Starý Plzenec 28.06.2018 01.07.2021
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti 29.05.2018 01.06.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Starý Plzenec 27.02.2018 01.03.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Sedlec 27.02.2018 01.03.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Sedlec z.s. 18.10.2017 01.11.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Starý Plzenec z.s. 18.10.2017 01.11.2020
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě 13.08.2014 01.01.2024

Usnesení zastupitelstva a rady města

Obecně závazné vyhlášky města

Nařízení města

Pravidla města Starý Plzenec

Hospodaření obce

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK