Starý Plzenec - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Rada města Starého Plzence byla zvolena zastupitelstvem města na svém ustavujícím zasedání dne 24.10.2022 a má 5 členů.

Rada města Starého Plzence je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Radě města nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) s výjimkou vydávání nařízení. Ztratí-li člen zastupitelstva města svůj mandát, přestává být i členem rady města. Jestliže je starosta  nebo místostarosta odvolán, nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i  členem rady.

Rada města se schází podle plánovaného ročního harmonogramu, zpravidla jednou za dva týdny ve středu od 14:00 hodin. Jednání jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Při  výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města. Pravomoce rady města jsou vymezeny zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Průběh jednání rady města se řídí jednacím řádem.

 

Adresa

Smetanova 932
332 02, Starý Plzenec
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Eret Jan, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Starosta

Kotora Jan, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Místostarosta

Benedikt Václav, MVDr.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Místostarosta

Stark Martin, Ing. arch.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Člen

Vrobel Petr, Mgr.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Člen