Starý Plzenec - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

      kostel Narození Panny Marie

          

Byl založený podle pověsti pravděpodobně svatým Vojtěchem. Když se sv. Vojtěch v roce 992 vracel z Říma zpět do Čech na prosbu Boleslava II., přišel do jednoho města (jak vypravuje kronikář Bruno z Querfurtu o Staré Plzni), kde jej Boleslav II. očekával, a viděl zde v neděli rušný trh. Velmi se zarmoutil a řekl těm, kdo jej provázeli s výčitkou: "Hle, pěkný
váš slib! Váš kající lid ani odpočinkem od práce nesvětí tento den sváteční." Kronikář Pulkava pak píše, že zde - v plzeňské provincii zanechal sv. Vojtěch řeholníky "Benediktiny", které sebou přivedl a postavil jim zde kostel P. Marie. Podle pověsti je to kostel "Narození Panny
Marie", nyní farní.
Ve 12. století stál na místě tohoto kostela románský kostel, jak je patrno ve zdi západní části. V roce 1351 byl přestavěn do gotické podoby. Z této doby jsou na stěnách presbytáře (kněžiště) vzácné fresky evangelia. Lod' kostela měla původně plackový strop a byla vymalována freskami stejně jako kněžiště. V roce 1554 byla loď kostela zaklenuta renesanční křížovou klenbou bez žeber. Z téže doby je i dvojitá renesanční kruchta. Hlavní oltář je ranně barokní z roku 1695. Na oltáři je renesanční obraz Narození Panny Marie a sochy sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Ludmily a sv. Barbory. Na vrcholku oltáře je socha sv. archanděla Michaela, jak potírá ďábla.U hlavního oltáře je obraz namalovaný na dřevě, epitaf Jiřího Kokořovce z Kokořova z roku 1605. Postranní oltáře jsou novogotické z konce minulého století. V boční lodi kostela jsou na zdi kamenné náhrobky Kokořovců. Věž kostela je gotická z doby stavby kostela. Na gotické části věže jsou vidět
znaky kameníků.
Kolem kostela býval hřbitov do poloviny minulého století. Na tomto hřbitově stojí otevřená barokní kaple. Je z roku 1695.