Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zastupitelstvo města

Zastupitelé města Starý Plzenec byli zvoleni v komunálních volbách konaných dne 23. a 24. 09. 2022 v počtu 17 členů. 

Starosta, jeden místostarosta a pětičlenná rada města byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 24. 10. 2022.

Zastupitelstvo města vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, s výjimkou schvalování územního plánu města nebo jeho části, což má povahu výkonu státní správy.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se  podle ročního harmonogramu, předem schváleného radou i zastupitelstvem města, zpravidla jedenkrát za 3 měsíce, v pondělí od 17.00 hodin. Jednání zastupitelstva města svolává starosta města. Jednání může svolat i mimo avizovaný termín dle potřeby. Přesný datum jednání je zveřejňován na  úřední desce MěÚ a stránkách města. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem

Zastupitelstvo Starého Plzence ve složení:

Mgr. Marcela Bardounová, MVDr. Václav Benedikt, Mgr. Denisa Brejchová, Ing. Libor Červený, MBA, Ing. Vlasta Doláková, Ing. Jan Eret, Ing. Petr Jelínek, Ing. Jan Kotora, Mgr. Alena Lunterová, Ing. arch. Martin Stark, Mgr. Bc. Hana Stýblová, Ing. Jiří Šimána, Josef Švéda, Ing. Tomáš Vaník, Marek Vávra, Mgr. Petr Vrobel, Jaromíra Zikmundová

Výbory zastupitelstva města

  • Finanční výbor ve složení:

Statut finančního výboru (163.7 kB)

předseda - Ing. Petr Jelínek, členové - Ing. Jiří Šimána, Jiří Komár, Ing. Karel Krupička, Ing. Pavel Hrouda, Ing. Libor Červený, MBA, Ing. Tomáš Vaník

  • Kontrolní výbor ve složení:

Statut kontrolního výboru (172.05 kB)

předsedkyně - Mgr. Bc. Hana Stýblová, členové -  Mgr. Gabriela Levorová, Karel Janoušek, Mgr. Zdeňka Klímová, JUDr. Ivana Pazdiorová

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na