Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Rada města

Rada města Starého Plzence byla zvolena zastupitelstvem města na svém ustavujícím zasedání dne 24.10.2022 a má 5 členů.

Rada města Starého Plzence je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Radě města nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) s výjimkou vydávání nařízení. Ztratí-li člen zastupitelstva města svůj mandát, přestává být i členem rady města. Jestliže je starosta  nebo místostarosta odvolán, nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i členem rady.

Rada města se schází podle plánovaného ročního harmonogramu, zpravidla jednou za dva týdny ve středu od 14:00 hodin. Jednání jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Při  výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města. Pravomoce rady města jsou vymezeny zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Průběh jednání rady města se řídí jednacím řádem.

Rada města Starého Plzence ve složení:

Starosta města  Ing. Jan Eret, místostarosta Ing. Jan Kotora, místostarosta MVDr. Václav Benedikt, členové rady Mgr. Petr Vrobel, Ing. arch. Martin Stark, Ph.D.

Kontakty a politická příslušnost

 • Ing. Jan Eret, bez politické příslušnosti, starosta města, tel. 377 183 665, mail: eret@staryplzenec.cz
 • Ing. Jan Kotora, bez politické příslušnosti, místostarosta města, tel. 377 183 656, mail: kotora@staryplzenec.cz
 • MVDr. Václav Benedikt, bez politické příslušnosti, místostarosta města, tel. 377 183 653, mail: benediktv@staryplzenec.cz
 • Ing. arch. Martin Stark, Ph.D., bez politické příslušnosti, člen rady města
 • Mgr. Petr Vrobel, bez politické příslušnosti, člen rady města, předseda redakční rady RL

Komise rady města

Ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění zřizuje Rada města Starého Plzence jako své iniciativní a poradní orgány komise. Komise se řídí Statutem komisí Rady města Starého Plzence.

 • Komise pro občanské a sociální záležitosti ve složení:

předseda - Mgr. Roman Suda, členové - Milena Háková, Zdeňka Kohoutová, Ing. Marie Laiblová, Sylvie Linhartová, DiS., Ing. Jiřina Petříková, Ing. Marie Šimková, Ing. Adéla Zdvořanová, Jaromíra Zikmundová, Marie Žitková

 • Komise sportovní ve složení:

předseda - Martin Peřina, členové - Ing. Milan Beneš, Miroslav Hejzek, Ivo Hruška st., Marek Vávra, Tomáš Děkanovský

 • Komise pro propagaci města a komunikaci ve složení:

předsedkyně - Mgr. Gabriela Levorová, členové – Mgr. Marek Koňařík, Zdeňka Ratajová, Bc. Jitka Svobodová

 • Komise pro životní prostředí ve složení:

předseda - Ing. Lucie Burianová, členové - Ing. Vlasta Benediktová, Mgr. Kateřina Karasová, DiS., Pavel Vrátník

 • Komise pro kulturu a památky ve složení:

předsedkyně - Mgr. Eva Míchalová, členové – Miloslav Esterle, Vladimír Procházka, Josef Švéda

 • Komise pro vzdělávání ve složení:

předseda - Mgr. Alena Lunterová, členové - Mgr. Marcela Bardounová, Bc. Petra Liška, Mgr. Daniela Roučková, Bc. Jaroslava Šedivcová, Mgr. Lenka Šimánová, Mgr. Petr Vícha

 • Povodňová komise ve složení:

předseda – Ing. Jan Eret, členové - npor. Ing. Miroslav Houdek, Luboš Lenc, MUDr. Pavel Plecháč, Stanislav Pokštefl, Helena Šašková,

 • Komise stavební a dopravní:

předseda - Ing. Stanislav Nesnídal, členové - Ing. arch. Pavla Burešová, Ing. arch. Jan Krsek, Josef Sutnar st.

 • Komise strategického rozvoje:

předseda - Mgr. Denisa Brejchová, členové - Jan Burian ml., Ing. Radim Dankovič, Ing. Vlasta Doláková, Ondřej Laně

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na