Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zastupitelstvo města

Zastupitelé města Starý Plzenec byli zvoleni v komunálních volbách konaných dne 5. a 6. 10. 2018 v počtu 17 členů. 

Starostka, jeden místostarosta a pětičlenná rada města byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 5. 11. 2018.

Zastupitelstvo města vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, s výjimkou schvalování územního plánu města nebo jeho části, což má povahu výkonu státní správy.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se  podle ročního harmonogramu, předem schváleného radou i zastupitelstvem města, zpravidla jedenkrát za 3 měsíce, v pondělí od 17.00 hodin. Jednání zastupitelstva města svolává starostka města. Jednání může svolat i mimo avizovaný termín dle potřeby. Přesný datum jednání je zveřejňován na  úřední desce MěÚ a stránkách města. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem.

Zastupitelstvo Starého Plzence ve složení:

Mgr. Marcela Bardounová, Mgr. Denisa Brejchová, Ing. Libor Červený, MBA, Ing. Vlasta Doláková, Ing. Jan Eret, Miroslav Hejzek, Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, Ing. Stanislav Nesnídal, MUDr. Pavel Plecháč, Ing. arch. Martin Stark, Mgr. Bc. Hana Stýblová, Josef Sutnar, Ing. Milan Šedivec, Ing. Jiří Šimána, Bc. Václav Vajshajtl, Marek Vávra, Jaromíra Zikmundová

Kontakty a politická příslušnost

 • Ing. Vlasta Doláková, bez politické příslušnosti, starostka města, tel. 377 183 665, mail: dolakova@staryplzenec.cz
 • Marek Vávra, bez politické příslušnosti, místostarosta města, tel. 377 183 656, mail: vavra@staryplzenec.cz
 • Bc. Václav Vajshajtl, člen ČSSD, místostarosta města, tel. 377 183 653, mail: vajshajtl@staryplzenec.cz
 • Mgr. Marcela Bardounová, bez politické příslušnosti, členka rady města
 • Mgr. Denisa Brejchová, bez politické příslušnosti
 • Ing. Libor Červený, MBA, bez politické příslušnosti, člen rady města, předseda finančního výboru
 • Ing. Jan Eret, bez politické příslušnosti, člen finančního výboru
 • Miroslav Hejzek, člen TOP 09
 • Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, bez politické příslušnosti
 • Ing. Stanislav Nesnídal, bez politické příslušnosti
 • MUDr. Pavel Plecháč, bez politické příslušnosti
 • Ing. arch. Martin Stark, bez politické příslušnosti
 • Mgr. Bc. Hana Stýblová, bez politické příslušnosti
 • Josef Sutnar, bez politické příslušnosti, předseda kontrolního výboru
 • Ing. Milan Šedivec, bez politické příslušnosti
 • Ing. Jiří Šimána, bez politické příslušnosti
 • Jaromíra Zikmundová, bez politické příslušnosti

Výbory zastupitelstva města

 • Finanční výbor ve složení:

předseda - Ing. Libor Červený, MBA, členové – Ing. Jan Eret, Ing. Pavel Hrouda, Jiří Komár, Josef Sutnar st.

 • Kontrolní výbor ve složení:

předseda - Josef Sutnar ml., členové – Josef Dvořák ml., Mgr. Jiří Voráček, Mgr. Zdeňka Klímová, JUDr. Ivana Pazdiorová

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na