Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Volební období 2014-2018

Zastupitelstvo města

Zastupitelé města Starý Plzenec byli zvoleni v komunálních volbách konaných dne 10. a 11. 10. 2014 v počtu 17 členů.

Starostka, jeden místostarosta a pětičlenná rada města byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 4. 11. 2014.

Zastupitelstvo města vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, s výjimkou schvalování územního plánu města nebo jeho části, což má povahu výkonu státní správy.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se  podle ročního harmonogramu, předem schváleného radou i zastupitelstvem města, zpravidla jedenkrát za 3 měsíce, v pondělí od 17.00 hodin. Jednání zastupitelstva města svolává starostka města. Jednání může svolat i mimo avizovaný termín dle potřeby. Přesný datum jednání je zveřejňován na  úřední desce MěÚ a stránkách města. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem.

Zastupitelstvo Starého Plzence ve složení:

Mgr. Marcela Bardounová, Mgr. Denisa Brejchová, Ing. arch. Pavla Burešová, Ing. Pavel Císař, Mgr. Anna Císařová, Ing. Vlasta Doláková, Ing. Jan Eret, Ing. Pavel Hrouda, Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, Bc. Jaroslava Lencová, DiS., Ing. Stanislav Nesnídal, Vladimír Ouhrabka, Josef Sutnar, Ing. Hana Sobotová, Mgr. Bc. Hana Stýblová, Bc. Václav Vajshajtl, Jaromíra Zikmundová

Kontakty a politická příslušnost

 • Ing. Vlasta Doláková, bez politické příslušnosti, starostka města, předsedkyně povodňové komise, tel. 377183665, mail: dolakova@staryplzenec.cz
 • Bc. Václav Vajshajtl, člen ČSSD, místostarosta města, tel. 377183653, mail: vajshajtl@staryplzenec.cz
 • Ing. Pavel Hrouda, bez politické příslušnosti, člen rady města, předseda finančního výboru

 • Ing. Hana Sobotová, bez politické příslušnosti, členka rady města

 • Mgr. Marcela Bardounová, bez politické příslušnosti, členka rady města

 • Mgr. Denisa Brejchová, bez politické příslušnosti
 • Ing. arch. Pavla Burešová, bez politické příslušnosti

 • Ing. Pavel Císař,  bez politické příslušnosti

 • Mgr. Anna Císařová, bez politické příslušnosti

 • Ing. Jan Eret, bez politické příslušnosti, člen finančního výboru

 • Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, bez politické příslušnosti, člen kontrolního výboru

 • Bc. Jaroslava Lencová, DiS., bez politické příslušnosti

 • Ing. Stanislav Nesnídal, bez politické příslušnosti

 • Vladimír Ouhrabka, člen KSČM

 • Mgr. Bc. Hana Stýblová, bez politické příslušnosti

 • Josef Sutnar, bez politické příslušnosti

 • Jaroslava Zikmundová, bez politické příslušnosti

Výbory zastupitelstva města

 • Finanční výbor ve složení:

předseda - Ing. Pavel Hrouda, členové - Ing. Libor Červený, Ing. Jan Eret, Ing. Věra Chrastilová, Josef Sutnar st.

 • Kontrolní výbor ve složení:

předseda - Vladimír Ouhrabka , členové - Josef Dvořák, Václav Franta, Mgr. Miroslav Hlaváč, Mgr. Ing. Dušan Kopřiva

Rada města

Rada města Starého Plzence byla zvolena zastupitelstvem města na svém ustavujícím zasedání dne 4. 11. 2014 a má 5 členů.

Rada města Starého Plzence je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Radě města nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) s výjimkou vydávání nařízení. Ztratí-li člen zastupitelstva města svůj mandát, přestává být i členem rady města. Jestliže je starosta  nebo místostarosta odvolán, nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i  členem rady.

Rada města se schází podle plánovaného ročního harmonogramu, zpravidla jednou za dva týdny ve středu od 14:00 hodin. Jednání jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Při  výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města. Pravomoce rady města jsou vymezeny zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Průběh jednání rady města se řídí jednacím řádem.

Rada města Starého Plzence ve složení:

starostka města  Ing. Vlasta Doláková, místostarosta Bc. Václav Vajshajtl, členové rady Ing. Hana Sobotová, Ing. Pavel Hrouda a Mgr. Marcela Bardounová.

Kontakty a politická příslušnost

 • Ing. Vlasta Doláková, bez politické příslušnosti, starostka města, tel. 377183665, mail: dolakova@staryplzenec.cz
 • Bc. Václav Vajshajtl, ČSSD, místostarosta města, tel. 377183653, mail: vajshajtl@staryplzenec.cz
 • Ing. Hana Sobotová, bez politické příslušnosti, členka rady města
 • Ing. Pavel Hrouda, bez politické příslušnosti, člen rady města
 • Mgr. Marcela Bardounová, bez politické příslušnosti, členka rady města

Komise rady města

 • Stavební komise ve složení:

předseda - Ing. arch. Pavla Burešová, členové - Ing. Milan Froněk, Ing. Stanislav Nesnídal, Ivo Hruška, Ing. Jiří Elhota

 • Kulturní a školská komise ve složení:

předseda - Mgr. Marcela Bardounová, členové -  Mgr. Bc. Hana Stýblová, Ing. Miroslava Vyskočilová, Miloslav Esterle, Mgr. Jana Toušová, Lucie Korbelíková

 • Sportovní komise ve složení:

předseda - Tomáš Děkanovský, členové - Petr Liška, Marek Vávra, Miroslav Hejzek, Petr Holeček

 • Komise pro občanské a sociální záležitosti ve složení:

předseda - Jaromíra Zikmundová, členové - Milena Háková, Zdena Kohoutová, Alena Šiková, Marie Šimková, Alena Lusová, Marie Žitková, Bc. Jitka Hurtová

 • Povodňová komise ve složení:

předseda - Ing. Vlasta Doláková, členové - MUDr. Petr Novák, npor. Ing. Bc. Martin Černý, František Chrastil, Luboš Lenc, Helena Šašková

 • Komise strategického rozvoje a prezentace památek ve složení:

předseda - Mgr. Denisa Brejchová, členové - Ing. Pavel Gregorič, Hana Karnoldová, Václav Fišer, Pavel Lang, Ing. arch. Jarmila Očenášková

 • Redakční rada RL ve složení:

členové - Ing. Věra Chrastilová, Jitka Sutnarová

 • Lesní komise ve složení:

předseda - Josef Dvořák, členové - Bc. Radim Bartoň, Milan Loukota

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na