Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Volební období 2011-2014

Zastupitelstvo města

Zastupitelé města Starý Plzenec byli zvoleni v opakovaných komunálních volbách, konaných dne 8.1.2011 v počtu 17 členů. Starostka, jeden místostarosta a pětičlenná rada města byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 21.2.2011.

Zastupitelstvo města vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, s výjimkou schvalování územního plánu města nebo jeho části, což má povahu výkonu státní správy.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se  podle ročního harmonogramu, předem schváleného radou i zastupitelstvem města, zpravidla jedenkrát za 3 měsíce, v pondělí od 17.30 hodin. Jednání zastupitelstva města svolává starostka města. Jednání může svolat i mimo avizovaný termín dle potřeby. Přesný datum jednání je zveřejňován na  úřední desce MěÚ a stránkách města. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem.

Zastupitelstvo Starého Plzence ve složení:

PhDr. Blanka Bendlová, MBA,  Ing. Pavel Císař, Mgr. Anna Císařová, Bc. Vlasta Doláková, Ing. Radek Hroch, Ing. Pavel Hrouda, Ing. Václav Karnold, Ing. Jiří Kodalík (do 2.6.2013), Jaroslav Lenk, Mgr. Ivana Levá, Zdeněk Matas, Vladimír Ouhrabka, Josef Sutnar, Ing. Hana Sobotová, Aleš Tykvart, Bc. Václav Vajshajtl, Marek Vávra (od 3.6.2013) a Jaromíra Zikmundová

Kontakty a politická příslušnost

 • Bc. Vlasta Doláková, bez politické příslušnosti, starostka města, předsedkyně povodňové komise, tel. 377183665, mail: dolakova@staryplzenec.cz
 • Bc. Václav Vajshajtl, člen ČSSD, místostarosta města, tel. 377183653, mail: vajshajtl@staryplzenec.cz
 • Ing. Pavel Císař, bez politické příslušnosti
 • Jaroslav Lenk, bez politické příslušnosti
 • Ing. Hana Sobotová, bez politické příslušnosti, členka rady města
 • PhDr. Blanka Bendlová, MBA, bez politické příslušnosti, členka rady města
 • Aleš Tykvart, bez politické příslušnosti
 • Ing. Radek Hroch, bez politické příslušnosti, předseda finančního výboru
 • Ing. Pavel Hrouda,  bez politické příslušnosti, člen finančního výboru
 • Mgr. Ivana Levá, členka KSČM, předsedkyně kontrolního výboru
 • Vladimír Ouhrabka, bez politické příslušnosti
 • Josef Sutnar, člen KSČM, člen finančního výboru
 • Mgr. Anna Císařová, bez politické příslušnosti, členka finančního výboru
 • Ing. Václav Karnold, bez politické příslušnosti, člen kontrolního výboru
 • Ing. Jiří Kodalík, bez politické příslušnosti (do 2.6.2013)
 • Marek Vávra, bez politické příslušnosti (od 3.6.2013), člen rady města
 • Zdeněk Matas, bez politické příslušnosti
 • Jaroslava Zikmundová, bez politické příslušnosti, předsedkyně komise pro občanské a sociální záležitosti

Výbory zastupitelstva města

 • Finanční výbor ve složení: 

předseda - Ing. Radek Hroch, členové - Ing. Pavel Hrouda, Ing. Věra Chrastilová, Mgr. Anna Císařová, Josef Sutnar

 • Kontrolní výbor ve složení:

předseda -  Mgr. Ivana Levá, členové - Ing. Václav Karnold, Josef Dvořák, Václav Franta, dr. Václav Hák

Rada města

Rada města Starého Plzence byla zvolena zastupitelstvem města na svém ustavujícím zasedání dne 21. 2. 2011. Má 5 členů ( 20.3.2013 rezignoval Ing. Pavel Císař a Jaroslav Lenk). Dne 3.6.2013 byli zvoleni novými členy rady PhDr. Blanka Bendlová, MBA a Marek Vávra.

Rada města Starého Plzence je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Radě města nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) s výjimkou vydávání nařízení. Ztratí-li člen zastupitelstva města svůj mandát, přestává být i členem rady města. Jestliže je starosta  nebo místostarosta odvolán, nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i  členem rady.

Rada města se schází podle plánovaného ročního harmonogramu, zpravidla jednou za dva týdny ve čtvrtek od 14:00 hodin. Jednání jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Při  výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města. Pravomoce rady města jsou vymezeny zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Průběh jednání rady města se řídí jednacím řádem.

Rada města Starého Plzence ve složení:

starostka města  Bc. Vlasta Doláková, místostarosta Bc. Václav Vajshajtl, členové rady Ing. Hana Sobotová, Ing. Pavel Císař (rezignoval na funkci člena rady k 20.3.2013), Jaroslav Lenk (rezignoval na funkci člena rady k 20.3.2013), PhDr. Blanka Bendlová, MBA (zvolena 3.6.3013), Marek Vávra (zvolen 3.6.2013).

Kontakty a politická příslušnost

Bc. Vlasta Doláková, bez politické příslušnosti, starostka města, předsedkyně povodňové komise, tel. 377183665, mail: dolakova@staryplzenec.cz

Bc. Václav Vajshajtl, člen ČSSD, místostarosta města, tel. 377183653, mail: vajshajtl@staryplzenec.cz

Ing. Hana Sobotová, bez politické příslušnosti, členka rady města

PhDr. Blanka Bendlová, MBA, bez politické příslušnosti, členka rady města

Marek Vávra, bez politické příslušnosti, člen rady města

Komise rady města

Stavební komise ve složení:

předseda - Ing. Milan Froněk, členové - Ing. Petr Vachovec, Ing. Josef Kurc, Ing. Jiří Elhota, Ivo Hruška, aut. ing.

Kulturní, školská a sportovní komise ve složení:

předseda - Eva Míchalová, členové -  Josef Švéda, Emanuela Vávrová, Jiří Vlach, Tomáš Valta, Gabriela Rotenbornová, Miloslav Esterle, Mgr. Anna Velichová, Jitka Sutnarová, Mgr. Věra Fenclová

Komise pro občanské a sociální záležitosti ve složení:

předseda - Jaromíra Zikmundová, členové - Josef Korčák, Oldřiška Dolíhalová, Marcela Frantová, Eva Vacková, Alena Lusová, Marie Žitková, Bc. Jitka Hurtová

Povodňová komise ve složení:

předseda - Bc. Vlasta Doláková, členové - MUDr. Petr Novák, npor. Ing. Bc. Martin Černý, František Chrastil, Luboš Lenc, Helena Šašková

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na