Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

žádosti

9. Žádosti o informace:

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat ústně, písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Žádosti podané ústně či telefonicky vyřizují všichni zaměstnanci městského úřadu v rámci své působnosti, žádosti podané písemně (případně prostřednictvím faxu či elektronické pošty) jsou evidovány podle svého charakteru v podatelně MěÚ a předány k vyřízení příslušným zaměstnancům.

Při vyřizování žádosti o informace se příslušní pracovníci řídí výše uvedeným zákonem o svobodném přístupu k informacím. Není-li žadateli na jeho ústně podanou žádost informace poskytnuta  nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

V případě neúplné či nesrozumitelné žádosti je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li ji do 30 dnů, je žádost odmítnuta. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti města, je žádost odložena a tato skutečnost je sdělena žadateli do tří dnů.

Požadovaná  informace musí být žadateli poskytnuta nejpozději do 15 dnů od podání nebo upřesnění žádosti, a to písemně či nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořízení kopie.  Ze závažných důvodů určených zákonem je možné lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit,  nejvýše  však o 10 dnů. O prodloužení lhůty  musí být žadatel vždy prokazatelně informován.

Nelze-li žádosti o informace, byť jen zčásti, vyhovět, vydá o tom městský úřad žadateli rozhodnutí, které mu je doručeno do vlastních rukou. Proti rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání, které městský úřad předloží do 15 dnů od jeho obdržení Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Ten o odvolání rozhodne opět do 15 dnů od jeho předložení.

Poskytnuté informace

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na