Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Poskytnuté informace

Zpracování nového územního plánu (24.05.2019)

zde ke stažení

Investiční plány města pro rok 2017 (18.1.2017)

zde ke stažení

Informace ke stavbě dvougaráže na pozemcích č. 41/21 a 41/22 v k.ú. Olešná (9.2.2017)

zde ke stažení

Zaslání kopie materiálu - Úprava návrhu územního plánu Starý Plzenec (24.3.2017)

zde ke stažení

Informace k místnímu referendu konaném 7.10.2016 a 8.10.2016 (19.04.2017)

zde ke stažení

Informace vztahující se k nemovitosti č.p. 34 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence (18.5.2017)

zde ke stažení

Informace k nemovitostem v k.ú. Šťáhlavy (13.6.2017)

zde ke stažení

Kanalizační síť  pro č.p. 651 v k.ú. Šťáhlavy (10.7.2017)

zde ke stažení

Smluvní vztahy se společností EKO-KOM, a. s. (13.7.2017)

zde ke stažení

Kopie smlouvy o dílo na realizaci veřejného osvětlení (2.8.2017)

zde ke stažení

Ptáci ve městě (30.8.2017)

zde ke stažení

Investiční plány města 2018 (17.01.2018)

zde ke stažení

Zajištění Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 tzv. GDPR (12.02.2018)

zde ke stažení

Informace o BD Andrejšky - dužstvo (28.06.2018)

zde ke stažení

Informace o BD Radyně - dužstvo (28.06.2018)

zde ke stažení

Smlouvy prodeje pozemků v Průmyslové zóně (28.06.2018)

zde ke stažení

Stavební povolení na výměnu SZTE v ZŠ Šťáhlavy (29.06.2018)

zde ke stažení

Informace v souvislosti s možným týráním zvířat (31.07.2018)

zde ke stažení

Náklady na zajištění souladu s GDPR (16.08.2018)

zde ke stažení

Smluvní úpravy týkající se ošetření užívání pozemku parc. č. 46/2 v k. ú. Starý Plzenec (30.08.2018)

zde ke stažení

Poskytnutí smluv o převodu vlastnického práva k pozemkům č. st. 35/1 a č. st. 35/2 v k. ú. Starý Plzenec (30.08.2018)

zde ke stažení

Smluvní vztahy mezi městem Starý Plzenec a zastupiteli města (14.09.2018)

zde ke stažení

Poskytnutí kopie znaleckého posudku na domy č. 23 a 495 v k.ú. St. Plzenec (11.09.2018)

zde ke stažení

Kastrační program pro kočky (06.12.2018)

zde ke stažení

Investiční plány města pro rok 2019 - 2022 (09.01.2019)

zde ke stažení

Žádost o zaslání usnesení (03.07.2019)

zde ke stažení

Způsob využití pozemků v KÚ Šťáhlavy (13.09.2019)

zde ke stažení

Zastupování stavebníka v řízení (20.09.2019)

zde ke stažení

Historické studie a další materiály týkající se Smetanovy ulice (22.11.2019)

zde ke stažení

Smetanova ulice - náklady na údržbu budov města (21.11.2019)

zde ke stažení

Investiční plány města pro rok 2020 až 2022 (13.02.2020)

zde ke stažení

Systém elektronické spisové služby na MěÚ (28.07.2020)

zde ke stažení

Počty exekucí a pohledávek osob mladších 18 let (03.03.2021)

zde ke stažení (163.98 kB)

Hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (15.03.2021)

zde ke stažení (198.46 kB)

Investiční plány města pro rok 2021 (24.3.2021)

zde ke stažení (1.01 MB)

Investice do geodetických služeb a ortofotomap (26.10.2021)

zde ke stažení (58.67 kB)

Nedokončená stavební řízení nad 800m2 (01.11.2021)

zde ke stažení (81.19 kB)

Investiční plány Města Starý Plzenec na rok 2022 (13.01.2022)

zde ke stažení (96.15 kB)

Územní rozhodnutí o umístění stavby  týkající se budov pro právnické osoby (20.01.2022)

zde ke stažení (80.99 kB) zde ke stažení (222.75 kB)

Cesta Petra Fialy na Ukrajinu (05.04.2022)

zde ke stažení (43.43 kB)

Pozemní stavby - právnické osoby (13.04.2022)

zde ke stažení (256.09 kB)

Zápis z jednání RM č. 12/2022  (16.06.2022)

zde ke stažení

Pozemní stavby - právnické osoby (18.07.2022)

zde ke stažení (97.26 kB)

Směna městských domů a pozemků (02.08.2022)

zde ke stažení (104.57 kB)

Žádost o poskytnutí smlouvy (14.09.2022)

zde ke stažení (2.82 MB)

Žádost o zaslání dokumentů (27. 9. 2022)

zde ke stažení (74.7 kB) zde ke stažení (4.66 MB) zde ke stažení (317.02 kB) zde ke stažení (343.39 kB)

Žádost o poskytnutí informací o odstranění stavby (12. 10. 2022)

zde ke stažení (93.88 kB)

Žádost o poskytnutí informací v rámci územního a stavebního řízení (12. 10. 2022)

zde ke stažení  (92.12 kB)

Žádost o poskytnutí informací - poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním a stavebním řádu (stavební zákon) (6. 1. 2023)

zde ke stažení (93.09 kB)

Žádost o poskytnutí informací - poskytnutí investičních plánů města (10. 1. 2023)

zde ke stažení (86.91 kB)

Žádost o poskytnutí informací - počet vydaných stavebních povolení a ohlášení  staveb od roku 2015 do 2022 včetně a počet stavebních povolení a ohlášení staveb s pozitiní archeologickou stiuací a proedením archeologického výzkumu/dohledu s doloženým tzv. expertním listem od roku 2015 do 2022 včetně (23.1.2023)

zde ke stažení (92.47 kB)

Žádost o zaslání investičních plánů města Starý Plzenec pro rok 2023, resp. stavebních projektů plánovaných na rok 2023 (7. 3. 2023)

zde ke stažení (94.96 kB)

Žádost  o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Starý Plzenec v rámci  územního stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (19.4.2023) 

zde ke stažení (80.34 kB)

Žádost o poskytnutí informace o vydání rozhodnutí a povolení o odstranění stavby (26. 4. 2023)

zde ke stažení (90.86 kB)

Žádost o poskytnutí informací o stavbě pro reklamu na pozemku v k.ú. Starý Plzenec (26.6.2023)

zde ke stažení (88.37 kB)

Žádost o poskytnutí informací o stavbě pro reklamu na pozemku v k. ú. Starý Plzenec             (28. 6. 2023)

zde ke stažení (89.36 kB)

Žádost o poskytnutí informace o reklamní stavbě na pozemku v k.ú. Starý Plzenec (3.7.2023)

zde ke stažení (89.47 kB)

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných naším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (10. 7. 2023)

zde ke stažení (97.61 kB)

Žádost o sdělení informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informací, které se týkají staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5MW a vyšším (17. 7. 2023)

zde ke stažení (91.36 kB)

Žádost o sdělení informací týkající se reklamní stavby umístěné na pozemku 827/1 nebo 827/2 k.ú. Šťáhlavy (28.7.2023)

ke stažení zde (90.04 kB)

Žádost o sdělení informací týkající se reklamní stavby umístěné na pozemku 222/15 k.ú. Šťáhlavy (28.7.2023)

zde ke stažení (91.24 kB)

Žádost o sdělení informací týkající se reklamní stavby umístěné na pozemku st. 91/2 k.ú. Starý Plzenec (28.7.2023)

zde ke stažení (89.36 kB)

Žádost o sdělení informací týkající se reklamní stavby umístěné na pozemku st. 478/3 k.ú. Starý Plzenec (28.7.2023)

zde ke stažení (91.87 kB)

Žádost o sdělení informací týkající se reklamní stavby umístěné na pozemku st. 214 k.ú. Starý Plzenec (28.7.2023)

zde ke stažení (90.35 kB)

Žádost o sdělení informací týkající se reklamní stavby umístěné na pozemku 719/42 k.ú. Starý Plzenec (28.7.2023)

zde ke stažení (90.87 kB)

Žádost o sdělení, v jaké fázi se nachází řízení, na která se tazatel dne 28. 7. 2023 dotazoval (11.9.2023)

zde ke stažení (99.11 kB)

Žádost o sdělení specifických informací o podkladových materiálech k likvidaci společnosti PRONAP s.r.o. (22.9.2023)

zde ke stažení (94.46 kB)

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (4.10.2023)

zde ke stažení (97.34 kB)

Žádost o poskytnutí informací o návozu zeminy (deponie) (13.11.2023)

zde ke stažení (97.91 kB)

Žádost o sdělení, v jaké fázi se nachází řízení (23.11.2023)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 97.53 kB

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných naším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon) (4.1.2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 103.79 kB

Žádost o poskytnutí informací, které se týkají pouze samostatných staveb výroben elektřiny - fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším (8.1.2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 95.46 kB

Žádost o poskytnutí informací z investičního plánu města Starý Plzenec pro rok 2024 resp. seznamu invstičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných v roce 2024 a financovaných z rozpočtů města nebo i z jiných veřejných rozpočtů (9.1.2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 94.09 kB

Žádost o sdělení, v jaké fázi se nachází řízení o odstranění staveb pro reklamu (15.1.2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 97.69 kB

Žádost o poskytnutí informace a všech podkladových materiálů k projednávanému bodu na schůzi RM Starý Plzenec - pokácení  stromů z důvodu rekonstrukce fotbalového hřiště (12. 2. 2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 111.31 kB

Žádost o zaslání nového rozhodnutí ve věci kácení dřevin mimo les na pozemku p.č. 343/162  v k.ú. Starý Plzenec žadatele SK Starý Plzenec, z.s. (14. 3. 2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 92.43 kB

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných stavebním úřadem týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby (8. 4. 2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 95.12 kB

Žádosti o sdělení informací týkajících se staveb pro reklamu (9. 4. 2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 95.57 kB

Žádosti o sdělení informací týkajících se staveb pro reklamu (19. 4. 2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 95.99 kB

Žádosti o sdělení týkajících se staveb pro reklamu (26. 4. 2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 96.69 kB

Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. (17. 5. 2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 100.8 kB

Žádost o informaci - stav řízení o odstranění (31. 5. 2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 96.43 kB

Žádost o poskytnutí informací týkajících se stavby (31. 5. 2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 98.47 kB

Žádost o sdělení informací týkající se ukazatelů/reklam (10. 6. 2024)

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 235.43 kB

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na