Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

opravné prostředky

11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu, přestupkové komise nebo jiných orgánů města učiněným ve správních řízeních se podávají prostřednictvím orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, ve lhůtě uvedené v poučení příslušného rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno.

Proti opatření vydanému mimo správní řízení je možné učinit podání, které dle obsahu projedná tajemník městského úřadu, starosta nebo rada města.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu. Podání se posuzuje podle jeho obsahu, z něhož musí být patrno, kdo podání činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Obecná lhůta pro vyřízení podání je stanovena správním řádem. V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášt složitých případech pak nejdéle do 60 dnů. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji odvolací orgán (krajský úřad) přiměřeně prodloužit. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30, popř. do 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na