Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb

1.

Název  

Město Starý Plzenec

2.

Důvod a způsob založení

zde ke stažení

3.

Organizační struktura

zde ke stažení

4.

Kontaktní spojení

zde ke stažení

5.

Případné platby

bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s. – pobočka v Plzni,
číslo účtu : 19-725643329/0800
Variabilní symboly pro nejčastější platby:
  • 99 - správní poplatek ve stavebním řízení
  • 200 - místní poplatek za komunální odpad
  • 510 - nájemné z ostatních pozemků 660 –
    místní poplatek ze psů
  • 680 - nájemné ze zahrádek
  • 690 - nájemné z  hrobových míst 

platby v hotovosti nebo platební kartou v pokladně městského úřadu v budově MěÚ, Smetanova 932 

pokladní hodiny:

pondělí a středa:  07:30-12:00  a  13:00- 17:00
 

6.

IČ 

00257257 

7.

DIČ 

CZ 00257257

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

8.2

Rozpočet 

Další podrobnosti rozpočtu města naleznete zde

 

ROK 2012

Rozpočet 2012 po rozpočtovém opatření č. 6  -rozpočet po všech rozpočtových opatřeních

Rozpočet 2012 po r.o.č. 6

Návrh z.účtu 2012, schválený ZM 20.07/2013

Závěrečný účet 2012 

Účetní výkazy 2012 - Účetní závěrka   2012

Účetní závěrka 2012 ke stažení

 

ROK 2013

Rozpočet 2013 po rozpočtovém opatření č. 16 - rozpočet po všech rozpočtových opatřeních

Rozpočet 2013 po r.o.č 16 včetně rozpočtů fondů

Návrh z.účtu 2013, schválený ZM 27.04/2014

Závěrečný účet 2013

Účetní výkazy 2013 - Účetní závěrka   2013

Účetní závěrka 2013

 

ROK 2014

Rozpočet města Starý Plzenec na rok 2014

Rozpočet 2014

Rozpočty fondů města Starý Plzenec na rok 2014

Rozpočty fondů 2014

Rozpočet města Starý Plzenec a rozpočty fondů na rok 2014 po rozpočtovém opatření č. 8/2014

Rozpočet města Starý Plzenec na rok 2014 po r.o. č.8/2014

Závěrečný účet 2014

Závěrečný účet 2014

Účetní závěrka 2014

Účetní závěrka 2014

 

ROK 2015

Rozpočet města Starý Plzenec na rok 2015

Rozpočet 2015

Rozpočty fondů města Starý Plzenec na rok 2015

Rozpočty fondů 2015

Rozpočet města Starý Plzenec a rozpočty fondů na rok 2015 po rozpočtovém opatření č. 10/2015

Rozpočet města Starý Plzenec na rok 2015 po r.o. č.10/2015

Závěrečný účet 2015

Závěrečný účet 2015

Účetní závěrka 2015

Účetní závěrka 2015

 

ROK 2016

Rozpočet města Starý Plzenec na rok 2016

Rozpočet 2016

Rozpočty fondů města Starý Plzenec na rok 2016

Rozpočty fondů 2016

Rozpočet města Starý Plzenec a rozpočty fondů na rok 2016 po rozpočtovém opatření č. 8/2016

Rozpočet města Starý Plzenec na rok 2016 po r.o. č.8/2016

Závěrečný účet 2016

Závěrečný účet 2016

Účetní závěrka 2016

Účetní závěrka 2016

 

ROK 2017

Rozpočet města Starý Plzenec na rok 2017

Rozpočet 2017

Rozpočty fondů města Starý Plzenec na rok 2017

Rozpočty fondů 2017

Rozpočet města Starý Plzenec a rozpočty fondů na rok 2017 po rozpočtovém opatření č. 10/2017

Rozpočet města Starý Plzenec a rozpočty fondů na rok 2017 po r.o. č.10/2017

Závěrečný účet hospodaření za rok 2017

Závěrečný účet hospodaření za rok 2017

Účetní závěrka 2017

Účetní závěrka 2017

 

ROK 2018

Rozpočet města Starý Plzenec na rok 2018

Rozpočet 2018

Rozpočty fondů města Starý Plzenec na rok 2018

Rozpočty fondů 2018

Rozpočet fondu vodohospodářské infrastruktury 2018

Rozpočet města Starý Plzenec a rozpočty fondů na rok 2018 po rozpočtovém opatření č. 7/2018

Rozpočet města Starý Plzenec a rozpočty fondů na rok 2018 po rozpočtovém opatření č. 7/2018

 

ROK 2019

Rozpočet města Starý Plzenec na rok 2019

Rozpočet 2019

Rozpočty fondů města Starý Plzenec na rok 2019

Rozpočty fondů 2019

 

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2024

9.

Žádosti o informace

zde

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a jiná podání je možné podat na podatelně městského úřadu v sekretariátu starosty v budově radnice, Masarykovo náměstí čp. 121 nebo v kanceláři č. 8 v budově MěÚ, Smetanova 932. 
K přijetí je současně kompetentní i každý odbor městského úřadu.

11.

Opravné prostředky

zde

12.

Formuláře

Používané formuláře na žádosti či jiná podání:

- ve věcech působnosti stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, silničního správního úřadu a ochrany ZPF  lze získat na odboru výstavby, Smetanova 932, kancelář č. 12 a také zde:

Veškeré formuláře podle stavebního zákona jsou ke stažení na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare

Další formuláře:

  - Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí   (stavby povolené podle zák. č. 50/1976 Sb.)

    zde ke stažení  

  - Žádost o dodatečné  povolení stavby

    zde ke stažení

  - Prohlášení o provádění stavebního dozoru

    zde ke stažení

  - Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy   o umístění stavby

    zde ke stažení

  - Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby

    zde ke stažení

   - Návrh na pořízení změny územního plánu

    zde ke stažení

   - Žádost o vyjádření ve věci posouzení vlivu na životní prostředí

    zde ke stažení

   - Žádost o souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona

    zde ke stažení

   - Žádost o výjimku podle § 169 stavebního zákona

    zde ke stažení

   - Žádost o povolení uzavírky místní komunikace

    zde ke stažení

   - Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (§25 zák.č. 13/1997 Sb.)

    zde ke stažení        

  - Žádost o povolení připojení pozemní komununikace (§10 zák.č. 13/1997 Sb.)

    zde ke stažení 

  - Žádost o vyjádření  k vynětí ze ZPF

    zde ke stažení 

  - Žádost o vynětí zem. půdy ze ZPF

    zde ke stažení

           

- ve věcech sociální péče a poskytování pomoci ve hmotné nouzi na odboru  sociálním a správním, Smetanova 932, kancelář č. 8 - také zde:

   http://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/forms.jsp

 

- ve věcech působnosti matričního úřadu, evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů  na odboru sociálním a správním, Smetanova 932, kancelář č. 6,

 

- ve věcech ochrany přírody a krajiny na odboru životního prostředí, Smetanova 932, kancelář č. 10 - také zde:

    - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les  (§ 8 zákona č. 114/1992 Sb.)

     zde ke stažení

 

 

 

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

zde

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

zde ke stažení

14.2

Vydané právní předpisy

viz Úřední deska

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

zde ke stažení

Úhradu provede žadatel před podáním informace v hotovosti do pokladny MěÚ nebo bezhotovostním převodem na  účet města.

15.2

Usnesení nadříz. orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16.

Licenční smlouvy

 

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

  Organizace zřízené městem zde ke stažení

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na