Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Krizové kontakty

Nařízení vlády ohledně koronaviru na adrese https://vlada.cz/


Krizové kontakty ohledně koronaviru (město Starý Plzenec):

starostka Ing. Jan Eret tel.: 773 767 658
místostarosta Ing. Jan Kotora tel.: 602 657 312
tajemník Ing. Radek Hroch tel.: 725 046 572

Krizové kontakty

Při volání na některou z tísňových linek uveďte:

 • Kdo volá

 • Co se stalo

 • Místo události (město, ulice, číslo domu, křižovatka apod.)

Hlavní kontakty:

 • 150 Hasiči

  • JSDH Starý Plzenec Luboš Lenc Telefon: 725 042 547

  • JSDH Sedlec Stanislav Pokštefl - 601 389 525

  • Ohlášení plánovaného pálení - https://paleni.izscr.cz/

 • 155 Záchranná služba

 • 158 Policie ČR

  • Policie ČR, služebna Smetanova 217, 332 02 Starý Plzenec - Telefon: 974 326 750

 • 112 Evropské číslo tísňového volání

 • 1239 únik plynu

 • 800 850 860 poruchy elektřiny

 • 377 413 444 poruchy na vodovodním řadu

Terénní krizová služba   

Poskytujeme krátkodobou pomoc a podporu lidem v náročných životních situacích a psychosociální pomoc osobám zasaženým individuálním nebo hromadným neštěstím.

Při mimořádných událostech poskytujeme psychosociální krizovou pomoc, zejména na žádost partnerských složek IZS a spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi v rámci Havarijního plánu Plzeňského kraje.

Pomoc je poskytována:

 • terénní formou v přirozeném prostředí uživatele (doma, na ulici, v nemocnici nebo kde je zapotřebí)

 • bezplatně

 • na území Plzeňského kraje

 • Službu je možné sjednat na NONSTOP telefonní lince: 777 167 004

Lékařská služba první pomoci

Lékařská služba první pomoci bude zajišťována v těchto zdravotnických zařízeních ve stanoveném rozsahu:

Nemocnice u sv. Jiří, Staniční 74 (vjezd do areálu z Opavské ulice)

LSPP pro děti, tel:

pracovní dny

so, ne, svátky

377 262 970, 377 263 965,
377 266 647

17:00 až 07:00 h.

nepřetržitě


Poliklinika Denisovo nábřeží s.r.o., Denisovo nábřeží 4

LSPP pro dospělé, tel:

pracovní dny

so, ne, svátky

378 218 300, 378 218 363

18:00 až 06:00 h.

nepřetržitě

LSPP stomatologická (zubní)

 

 

378 218 467

19:00 až 07:00 h.

nepřetržitě

Lékárna

po - čt

 pá

378 218 126

07:00 až 22:00 h.

07:00 až 18:00 h.

ZZSPk-VS Plzeň - Lochotín, Lidická 27

LSPP, tel:

pracovní dny

so, ne, svátky

377 330 131

18:00 až 06:00 h

nepřetržitě

Lékárna (budova ÚMO Plzeň 1)

Alej Svobody 60

 

377 533 259

nepřetržitě

nepřetržitě

 

Požadavky dospělých pacientů na návštěvu lékaře v bytě pro území města Plzně včetně přilehlých obcí budou přijímány na tel. čísle 377 478 800.

Požadavky na návštěvu lékaře v bytě u dětských pacientů pro území města Plzně včetně přilehlých obcí budou přijímány na tel. čísle 377 448 387.

 

Linka důvěry, linka bezpečí, krizová centra a další pomoc.pdf