Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

JSDH Sedlec

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Sedlec byla zřízena městem Starý Plzenec za účelem zajištění plnění úkolů města na úseku požární ochrany. JSDH tvoří nyní třináct členů, kteří jsou zároveň členy veřejně prospěšného spolku Sboru Dobrovolných Hasičů (SDH) Sedlec, jenž sdružuje v Sedlci občany - hasiče - již téměř 125 let.

Něco z historie hasičů v Sedlci...

Sbor Dobrovolných Hasičů ze Sedlce má bohatou historii, jejíž počátky sahají až do roku 1890. O založení našeho sboru se nejvíce zasloužili pan Vavřinec Šedivec a František Hruška, kteří již tehdy byli činnými členy hasičského sboru ve Starém Plzenci. Sedlecký sbor byl tehdy založen s třiceti členy ustavující valnou hromadou 15. května 1890. Za léta své činnosti se ve sboru vystřídala velká řada místních spoluobčanů, kteří svou pílí dosáhli mnoha úspěchů - například v roce 1931 byla sborem zakoupena nová motorová stříkačka (kterou lze nyní vidět v sedleckém Hasičském muzeu), za účinné pomoci tehdejšího MNV byla postavena nová hasičská zbrojnice (stavba proběhla v letech 1953 - 1955), a v neposlední řadě například od roku 1954 ve sboru působí kolektiv mladých hasičů.

Nyní sbor čítá 75 členů a jeho hlavním posláním je vypomáhat veřejnosti, vyhledávat ze svých členů členy jednotek dobrovolných hasičů obcí, předcházet požárům zejména prováděním preventivně-výchovnou činností mezi mládeží a spoluobčany, provádět odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v požární ochraně, vypomáhat s likvidací požárů a jiných mimořádných událostí, provádět údržbu a opravy svěřené hasičské techniky a vodních zdrojů, pracovat celoročně s mládeží a spoluorganizovat společenský život v obci spolu s ostatními organizacemi.


Nynější stav výjezdové jednotky

V současné době ve výjezdové jednotce hasičů ze Sedlce slouží 16 členů.

Členové se pravidelně zúčastňují odborných školení a cvičení, aby mohli co nejlépe pomoci vždy, když jich bude zapotřebí. Společně se schází v zbrojnici, přistavěné vedle kaple.

zbrojnice


Technika jednotky

Avia 

Automobil Avia (DA AVIA 31)

rok výroby: 1990

rok zařazení k jednotce: 1990

aro

Automobil ARO M461

rok výroby: 1965

rok zařazení k jednotce:  1975

speciální vlastnost: dostane se vždy kamkoliv - při povodních neocenitelné, ale do normálního provozu již bohužel z důvodu bezpečnosti (stáří) nelze vůz použít.

Mezi další techniku kterou využíváme patří:

Kalová čerpadla, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála a přenosné motorové stříkačky.


Sdružení SDH

Sedlečtí hasiči jsou pobočným veřejně prospěšným spolkem Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska, bez kterého by dnes nemohlo SDH existovat tak, jak je známe.  Hlavní náplní SDH Sedlec je kromě preventivní a represivní činnosti na úseku požární ochrany také celoroční práce s mládeží, pořádání společensko-kulturních akcí, či preventivně výchovná činnost. Dále se podílejí s dalšími členy sdružení na propagaci sboru a města Starý Plzenec při různých výstavách a pietních akcích.

Kolektiv mladých hasičů

Ve Sboru aktivně působí kolektiv mladých hasičů čítající dvě družstva a několik jednotlivců. Dohromady nyní na páteční tréninky dochází 20 dětí.

foto1

Na trénincích získávají děti zkušenosti s týmovou prací, znalosti z požární ochrany i běžného života. Učí se, jak zacházet s hasičským vybavením - např. s požární stříkačkou, jak smotat a používat hadice, jak použít hasicí přístroje. Učí se, na co je který hasicí přístroj vhodný a nevhodný, trénují uzle, zdravovědu, topografii a spoustu dalších dovedností... Na trénincích nezapomínáme ani na fyzičku - děti běhají a hrají nejrůznější hry.

foto2 foto3 foto4

S mladými hasiči jezdíme také na soutěže. Účastníme se celorepublikové hry Plamen, okresní ligy mladých hasičů i zdejší okrskové hry Plameňák, kde si mohou mladí hasiči vyzkoušet, co se vše naučili a jak jsou rychlí.

Pro kolektiv mladých hasičů pravidelně pořádáme letní soustřední ve spolupráci s SDH Osek u Rokycan.  Jedná se o týdenní soustředění vždy v červenci, během kterého s dětmi hrajeme různé hry s hasičskou tématikou, které mají procvičit jednak tělesnou zdatnost, tak i logické přemýšlení. Samozřejmostí jsou i ukázky z práce Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, Armády ČR nebo třeba policejních psovodů. Děti tak získávají představu o práci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Na zajištění soustředění se podílí několik sponzorů: Město Starý Plzenec, Obec Osek, Borgers, Palety Jaroš a další.

1 2

Soutěže dospělých

Na soutěže jezdíme i s týmem dospělých. Zúčastňujeme se soutěží v rámci 9. okrsku Starý Plzenec, kam patříme. Naprostou většinu závodníků tvoří zároveň i členové výjezdové jednotky. I tak máme celkem málo soutěžících a tak se velmi často stává, že sejít se na soutěž v dostatečném počtu lidí je velký problém.

foto5


Kultura v obci

SDH pořádá během roku několik společensko-kulturních akcí, při kterých mají spoluobčané možnost se pobavit či popovídat si se sousedy. Nechybí ani dobré jídlo a pití. Bohužel v posledních letech je konání takovýchto akcí čím dál náročnější, takže uvítáme jakoukoliv pomoc od místních i přespolních spoluobčanů, aby námi pořádané akce mohly být ještě lepší než doposud.

foto6 foto7


Hasičské muzeum

foto7V areálu zbrojnice v Sedlci se nachází i Hasičské muzeum, které založil a spravuje pan František Chrastil. Současně se stará i prohlídky s odborným výkladem o vystavované technice.

Muzeum je otevřeno celoročně vždy po předchozí domluvě. Aktuální kontakt k domluvení prohlídky najdete na stránkách http://sdh-sedlec.wz.cz/ v sekci muzeum.

foto8 foto9


Případné další informace o hasičích ze Sedlce naleznete na webových stránkách http://sdh-sedlec.wz.cz/

Vytvořeno 6. 12. 2015, autoři Stanislav Pokštefl a Ing. Josef Šístek, foto: archiv SDH Sedlec

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na