Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Informace pro plzenecké pacienty

Informace pro plzenecké pacienty 1

Aktualizace informací k 1.4.2020 od MUDr. Plecháče a MUDr. Hockého o dostupnosti lékařské péče v době nouzového ho stavu.

Vážení pacienti,
v reakci na probíhající epidemii onemocněním COVID-19 má naše ordinace již od počátku března t.r. omezený provoz.
Od pondělí 16.3. tedy ordinujeme v časově omezeném režimu, vždy jen 1 lékař a 1
sestra – pro neodkladné případy. Ranní ordinace od 7:30 do 10:00 pro pacienty, kteří
nevykazují projevy akutního onemocnění dýchacích cest. Pro nemocné, kteří tyto
projevy mají, vyhrazujeme dobu od 10:00 do 11:00.
K akutním případům jsme schopni rovněž vyjíždět, prosíme vás však, abyste v
tomto případě opravdu zvažovali míru vašich obtíží. Zbývající ordinační hodiny do
odvolání odpadají. Opatření se může v průběhu času dále měnit v závislosti na
aktuální situaci, sledujte prosím naši vývěsku či webové stránky, webové stránky a
Facebook města Starý Plzenec, případně nás telefonicky kontaktujte (dr. Hocký 377
966 220, dr. Plecháč 377 966 618) – do 12:00 budeme každý pracovní den v obou
ordinacích k dispozici na telefonu.
Všichni pacienti, kteří se od 28.3. vrátili do ČR z jakékoliv cizí země, nastupují
povinnou karanténu. Budou kontaktování Krajskou hygienickou stanicí, měli by se
poté telefonicky hlásit nám, my jim podle potřeby vystavíme elektronický doklad o
probíhající karanténě.
Vzhledem k nyní již naprosto převažujícímu sekundárnímu přenosu mezi osobami
na našem území, žádáme i všechny ostatní pacienty, aby nás před návštěvou ordinace
telefonicky kontaktovali tak, abychom vás mohli zvát koordinovaně (s cílem např.
zamezit nežádoucím kontaktům více osob v čekárně).
Do odvolání zůstávají rovněž pozastaveny pracovně lékařské prohlídky a
posudková činnost (lázeňské poukazy, podklady pro invalidní důchody, potvrzení pro
ŘP, zbrojní pasy, pojišťovny, apod.).
Prosíme, přicházejte jen s akutními obtížemi, co bude možné, budeme se snažit
vyřídit „bezkontaktně“ - zejména neschopenky u lehčích onemocnění nebo recepty u
chronických onemocnění můžeme vystavovat elektronicky.
Moc děkujeme za projevy vaší podpory, štědrým dárcům pak i za poskytnuté
prostředky osobní ochrany. Vážíme si vaší přízně a budeme se nadále všichni snažit
toto těžké období zdárně přečkat a být vám k dispozici.
Vaši lékaři MUDr. Hocký a Plecháč a sestřičky Mikyšková a Vovsová.

Datum vložení: 1. 4. 2020 18:22
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2020 19:37
Autor: Marek Vávra