Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Parkování na Radyňské

Parkování na Radyňské 1

Parkování na vydlážděných ostrůvcích.

Váženi řidiči a občané Starého Plzence,

častým nešvarem na Radyňské ulici je parkování vozidel na vydlážděném středovém ostrůvku u zastávky autobusů. Množí se stížnosti občanů, jak telefonické, tak osobní na uvedená jednání řidičů. Rovněž tak správce komunikace SÚS Plzeňského kraje požádala o zajištění řešení této situace vzhledem k tomu, že v zimních měsících bude v důsledku parkujících vozidel ztížena zimní údržba této části komunikace.

Při stání (parkování) vozidla v uvedeném prostoru se řidič dopouští porušení ust. § 25 odst. 1, písm.a) a ust. § 4 a),b),c) a tím spáchání přestupku dle ust. § 125c odst. 1 písm.k) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Jelikož je zde umístěna tzv. „zátková“ zastávka (zastávka v jízdním pruhu bez možnosti objetí vozidla MHD) a tím se zde předpokládá pohyb chodců v obou směrech přes vozovku, je parkujícím vozidlem omezen vzájemný výhled chodcům a  přijíždějícím řidičům v obou směrech. Právě chodci mají být tímto stavebním uspořádáním se středovým ostrůvkem chráněni v daném místě. Za uvedené přestupkové jednání lze uložit sankci ve výši1.500 – 2.500 Kč. Požádal jsem vedoucího Policie ČR – dopravního inspektorátu Plzeň o zaměření kontroly policistů při výkonu služby na parkování vozidel v prostoru zastávky autobusů na ulici Radyňská.

Žádám Vás, aby byla na tomto místě dodržována pravidla silničního provozu. Chráníte tím sami sebe, ostatní občany, řidiče a Vaše děti.

 

                                                                                               Bc. Václav Vajshajtl

                                                                                                     místostarosta

Datum vložení: 18. 11. 2019 9:09
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2019 9:16
Autor: Marek Vávra