Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Hrad Stará Plzeň

Hrad Stará Plzeň 1

Vážení spoluobčané, 
rádi bychom Vás jako obyvatele Starého Plzence oslovili s krátkým anonymním průzkumem, který se zaměřuje na lokalitu Hradu Stará Plzeň ve Starém Plzenci.


Z původní lokality hradu Stará Plzeň, jehož počátky sahají do doby kolem poloviny 10. století, kdy si jej přemyslovská knížata založila coby nejvýznamnější opěrný bod v západních Čechách, se do dnešního dne zachovala pouze rotunda sv. Petra a Pavla. Hrad byl strategicky umístěn přímo na trase dálkové cesty spojující Prahu s Řeznem a dalšími centry středověké římské říše a byl plně využíván až do 14. století. Později fungovaly jen některé stavby, především kostely a rotunda. Od 19. století byl opevněný areál označován jako hradiště a bylo k němu vztaženo pomístní jméno Hůrka.

Náš průzkum je součástí projektu ArcheoDanube, který aktuálně probíhá v 11 zemích EU na místě archeologických parků. V rámci České republiky projekt pracuje právě s lokalitou Hradu Stará Plzeň.
Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu správy kulturního dědictví a využití archeoparků v rámci ochrany historického dědictví a rozvoje trvale udržitelného turismu.
Dotazník nezabere více jak 5 minut Vašeho času. Výsledky průzkumu zapracujeme do návrhů v rámci zpracování projektu. Děkujeme za Váš čas, kterého si vážíme.

Dotazník naleznete na https://www.click4survey.cz/s4/46859/e60e03f6?fbclid=IwAR3legdLIc8rD-kTOF8OiNTjpimiJq9191DrqskRi-YYpyR3QUve6dtfaKA

Více informací o projektu na

https://www.rra-pk.cz/projekt/archeodanube/
a
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/archeodanube
 

Datum vložení: 1. 12. 2021 17:55
Datum poslední aktualizace: 1. 12. 2021 18:10
Autor: Marek Vávra