Mobilní aplikace

mobilní aplikaceGoogleplayappstore

 

Kudy z nudy - Starý PlzenecOficiální stránky projektuInteraktivní mapa

Překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Svátek

Svátek má Marián

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 399
TÝDEN: 3546
CELKEM: 321431

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC

 

Podávání připomínek a námitek  k návrhu nového územního plánu při jeho „veřejném projednání“

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN  (6/2006)

Hlavní výkres, funkční využití ploch, je k nahlédnutí zde (pouze pro informativní účely), nebo na odboru výstavby, Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, Starý Plzenec, kanc. č. 14.

 

ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

změna č. I       (nabytí účinnosti 21.07.2010)

změna č. II      (nabytí účinnosti 21.07.2010)

změna č. III     (nabytí účinnosti 20.07.2012)

 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Zastupitelstvo města Starý Plzenec, dne 06.06.2011, rozhodlo o pořízení nového Územního plánu města Starý Plzenec s termínem pro podávání návrhů do 31.01.2012.

Potřeba pořídit nový územní plán pro město Starý Plzenec vyplývá z §188 odst. 1, stavebního zákona.

 

ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

V září 2013 zastupitelstvo města schválilo zadání územního plánu.

Zadání územního plánu

 

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU  

Na základě výběrového řízení byla v únoru 2014 vybrána jako zpracovatel územního plánu společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Vypracovaný návrh nového územního plánu předal zpracovatel městu v březnu 2016.
 

NÁVRH

Jako první krok projednání návrhu územního plánu pořizovatel vede společné jednání. Společného jednání se zúčastní dotčené orgány, krajský úřad, obec, sousední obce, a to bez přítomnosti veřejnosti.

Každý může uplatnit své písemné připomínky u pořizovatele, kterým je Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní, Škroupova 4, 306 32 Plzeň,

do 23.05.2016.

Pro podání písemných připomínek není žádný předepsaný formulář.

Návrh územního plánu je k nahlédnutí v úředních hodinách u pořizovatele územního plánu, na Magistrátu města Plzně – odboru stavebně správním, Škroupova 4, Plzeň, kancelář č. 213, také na Městském úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby Smetanova 932, Starý Plzenec, kancelář č. 14, nebo jsou podklady a veřejná vyhláška (od 06.04.2016 – do 24.05.2016) na internetových stánkách města Plzně a města Starý Plzenec na adrese:

http://podkladyoss.plzen.eu/plzenec

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEDNÁNÍ NÁVRHU

Dále bude následovat veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu. Pořizovatel při tomto kroku bude postupovat obdobně jako při společném jednání. Tohoto projednání se může zúčastnit každý. K veřejnému projednání může každý u pořizovatele uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky.

Po společném jednání a veřejném projednání předá pořizovatel zastupitelstvu města návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo města v případě, že s ním bude souhlasit vydá nový územní plán.

Přesný postup projednání územního plánu je uveden v § 50 a násl. stavebního zákona. Potřebný čas od zahájení projednání k vlastnímu vydání územního plánu se odhaduje na 2 – 3 roky, bude-li projednání komplikovanější i delší dobu.

Prezentace k územnímu plánu Starý Plzenec