Mobilní aplikace

mobilní aplikaceGoogleplayappstore

 

Kudy z nudy - Starý PlzenecOficiální stránky projektuInteraktivní mapa

Překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Svátek

Svátek má Maxmilián

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 77
TÝDEN: 77
CELKEM: 361307

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC

 

Podávání připomínek a námitek  k návrhu nového územního plánu při jeho „veřejném projednání“

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN  (6/2006)

Hlavní výkres, funkční využití ploch, je k nahlédnutí zde (pouze pro informativní účely), nebo na odboru výstavby, Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, Starý Plzenec, kanc. č. 14.

 

ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

změna č. I       (nabytí účinnosti 21.07.2010)

změna č. II      (nabytí účinnosti 21.07.2010)

změna č. III     (nabytí účinnosti 20.07.2012)

 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Zastupitelstvo města Starý Plzenec, dne 06.06.2011, rozhodlo o pořízení nového Územního plánu města Starý Plzenec s termínem pro podávání návrhů do 31.01.2012.

Potřeba pořídit nový územní plán pro město Starý Plzenec vyplývá z §188 odst. 1, stavebního zákona.

 

ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

V září 2013 zastupitelstvo města schválilo zadání územního plánu.

Zadání územního plánu

 

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU  

Na základě výběrového řízení byla v únoru 2014 vybrána jako zpracovatel územního plánu společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Vypracovaný návrh nového územního plánu předal zpracovatel městu v březnu 2016.
 

NÁVRH

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Jako první krok projednání návrhu územního plánu pořizovatel vedl společné jednání. Společného jednání se zúčastnili dotčené orgány, krajský úřad, obec, sousední obce, a to bez přítomnosti veřejnosti. Každý z veřejnosti mohl uplatnit své písemné připomínky u pořizovatele do 23.05.2016.

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Dalším krokem projednání návrhu územního plánu je veřejné projednání, které vede pořizovatel, Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní, Škroupova 4, 306 32 Plzeň. Dne 11.04.2017 byla pořizovatelem vyvěšena veřejná vyhláška s oznámením veřejného projednání návrhu Územního plánu Starý Plzenec.

Veřejné projednání návrhu územního plánu se koná

dne 25.05.2017 v 16:00 hodin

v Lidovém domě ve Starém Plzenci, Raisova 2, Starý Plzenec.

Veřejného projednání se  může zúčastnit každý.

Každý z veřejnosti může uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky

a pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou proti návrhu územního plánu podat námitky, a to ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky a

nejpozději do dne 01.06.2017.

Pro podání písemných připomínek nebo námitek není žádný předepsaný formulář. Fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede své jméno, IČ a sídlo. Je vhodné přiložit i telefon a e-mail.

Návrh územního plánu je k nahlédnutí na internetových stánkách města Plzně a města Starý Plzenec na adresách:

http://podkladyoss.plzen.eu/plzenec

http://www.plzen.eu/obcan/urad/elektronicka-uredni-deska/vlastni

www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/

také v úředních hodinách u pořizovatele územního plánu, na Magistrátu města Plzně – odboru stavebně správním, Škroupova 4, Plzeň, kancelář č. 213, popř. na Městském úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby, Smetanova 932, Starý Plzenec, kancelář č. 14, nebo kancelář č. 12 a 13.
 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEDNÁNÍ NÁVRHU

Po společném jednání a veřejném projednání předá pořizovatel zastupitelstvu města návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo města v případě, že s ním bude souhlasit vydá nový územní plán.

Postup projednání územního plánu je uveden v § 50 a násl. stavebního zákona. Potřebný čas k vlastnímu vydání územního plánu se odhaduje na 1 – 2 roky, bude-li projednání komplikovanější i delší dobu.

 

RŮZNÉ

Prezentace k územnímu plánu Starý Plzenec