Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Typ: ostatní
Povodňové plány vlastníků nemovitostíPovodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených územích a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny včetně ekologických škod.

Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku státu
i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Naše město si s ohledem na ničivé účinky povodní posledních 20ti let toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření.

V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu našeho města. V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení Úslavou a jejími přítoky. Analýzou a následným ověřením dat, případně porovnáním s historickými mapami a fotografiemi, došlo k orientační sumarizaci nemovitostí ohrožených povodní.

Vlastníci budov, jež byly identifikovány jako ohrožené, obdrží v nejbližší době oficiální dopis s výzvou k vyplnění formuláře. Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za město a jeho části. Data obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu města.

Formulář mohou na Městský úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem toku nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi pod svahy nebo nemovitosti ohrožené zpětným vzdutím do kanalizace.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Městský úřad do 30. 5. 2017.


Příloha

Vytvořeno: 11. 5. 2017
Poslední aktualizace: 20. 5. 2017 23:06
Autor: