Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Voda pomáha

VODA POMÁHA - Napij se a pomáhej!

Dne 29. 5. 2017 bude ve Starém Plzenci probíhat sbírkový den kampaně Voda pomáhá. Darem za naši osvěžující vodu podpoříte projekty Diakonie Západ. celý text

ostatní | 26. 5. 2017 | Autor:
Napouštění bazénů – informace pro odběratele

Napouštění bazénů – informace pro odběratele

V současné době využívají domácnosti stále více bazénů, ne vždy jsou však jejich majitelé řádně informováni o tom, jak správně postupovat při jejich napouštění z veřejné vodovodní sítě.

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. celý text

ostatní | 15. 5. 2017 | Autor:
Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Povodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených územích a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny včetně ekologických škod.

Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku státu
i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Naše město si s ohledem na ničivé účinky povodní posledních 20ti let toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření.

V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu našeho města. V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení Úslavou a jejími přítoky. Analýzou a následným ověřením dat, případně porovnáním s historickými mapami a fotografiemi, došlo k orientační sumarizaci nemovitostí ohrožených povodní.

Vlastníci budov, jež byly identifikovány jako ohrožené, obdrží v nejbližší době oficiální dopis s výzvou k vyplnění formuláře. Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za město a jeho části. Data obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu města.

Formulář mohou na Městský úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem toku nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi pod svahy nebo nemovitosti ohrožené zpětným vzdutím do kanalizace.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Městský úřad do 30. 5. 2017.
celý text

ostatní | 11. 5. 2017 | Autor:
Doprava autobusem na místní hřbitov

Doprava autobusem na místní hřbitov

Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce 2017 tradiční pravidelnou přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a. s.

Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu. celý text

ostatní | 5. 5. 2017 | Autor:
Anketa - prodloužení čtyř spojů linky č. 51

ANKETA - prodloužení čtyř spojů linky č. 51

Vážení občané,

na základě požadavků občanů ze Sedlce a po konzultaci s dopravcem by mohlo dojít k prodloužení čtyř spojů linky č. 51 ze Starého Plzence do Sedlce, a sice spoj v 6:06, který by odjížděl již v 5:58, a naproti tomu by autobus ze Slovan odjížděl místo v 5:45 již v 5:37. Dále by do Sedlce zajížděly odpolední spoje ze Slovan s odjezdem ve 13:45, 14:45, 16:45 (vyjma letních prázdnin). Následné spoje linky č. 51 odjíždějící v současné době z Plzence vždy v XX:06 (v odpolední špičce v hodinovém taktu) by při změně pak odjížděly v době od 14:06 do 18:06 později, a to v intervalu místo XX:06 v XX:14. Dále by měla uvedená změna dopad do jízdního řádu linky č. 22 a 51 s odjezdem z Koterova.

V květnových Radyňských listech je otištěna odpovědní ANKETA na uvedené téma, kde zakřížkujte svůj názor v návaznosti na celkovou změnu spojů a odevzdejte na MěÚ ve Starém Plzenci do 26.5.2017. Anketní lístek se shora uvedenými informacemi je možno rovněž vytisknout z webových stránek města (níže v přiloženém souboru).

Výsledek ankety bude jedním z ukazatelů při rozhodování o zavedení těchto prodloužených spojů ze Starého Plzence do Sedlce.


Bc. Václav Vajshajtl v.r.

místostarosta
celý text

ostatní | 3. 5. 2017 | Autor:
Veřejná soutěž

Veřejná soutěž na provozovatele restaurace u hradu Radyně ve Starém Plzenci

Podrobnosti k veřejné soutěži naleznete v sekci Podnikatel -> Zakázky města (viz odkaz) celý text

ostatní | 3. 5. 2017 | Autor:
Provozní doba ve sběrném dvoře v květnu 2017

UPOZORNĚNÍ - Provozní doba ve sběrném dvoře v květnu 2017

1.5. Pondělí – ZAVŘENO
3.5. Středa – 10,00-18,00 hod
6.5. Sobota – 9,00-13,00 hod
8.5. Pondělí – ZAVŘENO
10.5. Středa - 10,00-18,00 hod

Dále dle platné provozní doby:

PO, ST 10.00 – 18.00 hod
SO 9.00 – 13.00 hod
celý text

ostatní | 19. 4. 2017 | Autor:
Ukliďme Česko - Starý Plzenec 2017

Ukliďme Česko - Starý Plzenec 2017

V sobotu 8. dubna 2017 se naše město opět po roce zapojilo do celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. V letošním roce se do likvidace nepovolených skládek ve městě zapojilo celkem 83 účastníků z řad občanů, zaměstnanců úřadu, sportovců, hasičů, … Více než polovinu účastníků tvořily děti, nejčastěji z řad místních fotbalistů a vodáků. Je důležité děti naučit péči o životní prostředí již od školních let. Mimo této akce organizované městem se do úklidu zapojily samostatně i jiné spolky a organizace působící ve městě (např. OSHR, hasiči Sedlec, Sedlec žije z.s., Kvetoucí stromy a další).

Do sběrného dvora bylo odvezeno celkem 20 ks pneumatik, 150 kg suti, 90 kg železa a 3,25 t směsného odpadu. Množství odpadu je srovnatelné jako v předchozím roce. Je smutné, že ve městě máme nový sběrný dvůr, kde mohou občané odpad bezplatně odevzdat a stále se objevují nové nepovolené skládky. Na tato místa instalujeme fotopasti a odhalení hříšníci budou potrestáni.

Děkuji všem, kteří se na úklidové akci podíleli. Fotodokumentace z akce je zveřejněna ve fotogalerii na webových stránkách města.

Radek Hroch, tajemník MěÚ celý text

ostatní | 19. 4. 2017 | Autor:
Soutěž ZOO

IV. ročník soutěže "Poznávejte přírodu a za odměnu přijďte do ZOO"

Zoologická a botanická zahrada města Plzně společně
se Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady
města Plzně IRIS, z. s. vyhlašují
IV. ročník soutěže "Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo"
tentokrát vyhlášené na počest narození
druhého mláděte nosorožce indického v plzeňské zoo.

Děti zapojené do soutěže si musí při minimálně 12 návštěvách knihovny v roce 2017 vypůjčit a přečíst nejméně 12 knih o přírodě (více informací v Městské knihovně Starý Plzenec). celý text

ostatní | 30. 3. 2017 | Autor:
Výsledky soutěže Zlatý erb 2017

Výsledky soutěže Zlatý erb 2017

Město Starý Plzenec se i letos přihlásilo do soutěže o „Zlatý Erb“, kde se v krajském kole soutěže umístilo na 1. místě v kategorii „nejlepší webové stránky města“ a 3. místě v kategorii „Smart city a nejlepší elektronická služba“ s mobilní aplikací V OBRAZE. Zároveň jako vítěz kategorie o nejlepší webovou stránku město postoupilo do celostátního kola soutěže. celý text

ostatní | 27. 3. 2017 | Autor:
Vzdělávání praxí

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti

Chcete uspět na trhu práce?

Hledáte kolegu podle svých představ?


Více informací naleznete v přiložených dokumentech. celý text

ostatní | 27. 3. 2017 | Autor:
Informativní rozbor pitné vody

Informativní rozbor pitné vody

AKCE – Informativní rozbor pitné vody
Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., příloha č.5 Krácený rozbor

TRVÁNÍ 1.3. - 31.5. 2017

Více v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 20. 3. 2017 | Autor:
preventista

Preventista veřejného pořádku města Starý Plzenec

Dovolujeme si Vás informovat, že se město Starý Plzenec rozhodlo zřídit pozici „Preventista veřejného pořádku“, který zajišťuje pochůzkovou činnost po městě s cílem předcházet narušování veřejného pořádku a poškozování majetku města, kontroluje dodržování platných vyhlášek ve městě, doručuje listovní zásilky a ceniny občanům a organizacím ve městě a dále zajišťuje dohled nad bezpečností školáků na přechodech pro chodce.

K dané činnosti byl proškolen na DI Policie ČR a z Odboru dopravy MMP obdržel platné pověření k zajištění bezpečného přechodu dětí a mládeže v bezprostřední blízkosti školských zařízení ve Starém Plzenci a v Sedlci.

Věříme, že jeho přítomností před školami se zvýší bezpečnost při přecházení dětí. celý text

ostatní | 6. 3. 2017 | Autor:
Plakát

Veřejné setkání, Smetanova ulice - architektonická soutěž

18. 3. 2017

Jak chcete v centru města trávit volný čas?
Co všechno zde má být?
Přijďte se vyjádřit, jak má centrum města vypadat.

14.00 - zahájení prohlídky centra města
15.00 - zahájení veřejného setkání
18.30 - shrnutí závěrů a ukončení setkání

Po dobu veřejného setkání bude zajištěn doprovodný program pro děti.

(více informací naleznete na plakátu) celý text

ostatní | 24. 2. 2017 | Autor:
Diskuze - Komerční zóna

Diskuze - Komerční zóna

Pozemky určené územním plánem ke komerčnímu využití se nachází v nezastavěné okrajové části města Starý Plzenec a jsou součástí katastrálního území Starý Plzenec. Území se nachází za stávajícími komerčními areály SHS Autoopravna mezi silnicí II/180 při Bezručově ulici v plochách stávající louky a železniční tratí č. 190 – Plzeň-České Budějovice.

Odkaz naleznete níže. celý text

ostatní | 14. 2. 2017 | Autor:

Staroplzenecké báje a pověsti - nově vydaná publikace

Autorka knihy Anna Velichová převyprávěla známé i méně známé báje a pověsti z kraje pod Radyní: o Radoušovi, o pokladech a podzemních chodbách na Radyni, pověsti z Hůrky a další zajímavé tajemné příběhy ze Starého Plzence a okolí.
Knihu je možné zakoupit za 150 Kč v K-Centru nebo ve městské knihovně, Smetanova 932, Starý Plzenec.
celý text

náš tip | 2. 1. 2017 | Autor:

Nález zlatého snubního prstene s monogramem

Dne 24.12.2016 byl na hřbitově ve Starém Plzenci nalezen zlatý snubní prsten s monogramem. Tel.: 721 374 587.
celý text

ostatní | 27. 12. 2016 | Autor:
Dne 24.12. a 31.12.2016 bude Centrum služeb pro turisty zavřeno. 1

Dne 24.12. a 31.12.2016 bude Centrum služeb pro turisty zavřeno.

Dne 24.12. a 31.12.2016 bude Centrum služeb pro turisty zavřeno. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 24. 11. 2016 | Autor:
upozornění

HLÍDEJTE SI SVÉ DOMÁCÍ MAZLÍČKY !!!!

Vážení občané,

v ulicích Čelakovského a Máchova ve Starém Plzenci byly nalezeny nástrahy v podobě uzenin se špendlíky, které mají ublížit Vašim domácím mazlíčkům. Není to první případ. Nástrahy se mohou vyskytnout i v jiných ulicích ve městě. Je to nepochopitelné a trestuhodné jednání někoho, kdo nemá v oblibě zvířata. Případ byl nahlášen na Policii ČR.

Bc. Václav Vajshajtl
místostarosta
celý text

ostatní | 22. 11. 2016 | Autor:
aplikace v obraze

Nová mobilní aplikace – V OBRAZE

Představujeme naší novou službu pro občany a návštěvníky našeho města.

Chcete být informování o aktualitách z našeho webu?
Chcete mít k dispozici důležité informace z města ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu našeho města, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. celý text

ostatní | 21. 11. 2016 | Autor:
#

Upozornění – černé skládky

Bohužel se v našem městě nachází místa, kam naši občané navážejí odpady ze svých zahrad a zahrádek. I když se jedná o odpad biologický, který se za několik let rozloží, není možné zavážet veřejná prostranství ve městě a zakládat nedovolené skládky odpadů. Biologický odpad ze své zahrady je povinen vlastník likvidovat (kompostovat) na svém pozemku, nebo ho může ZDARMA odvézt do sběrného dvora. Jiná možnost likvidace bioodpadu není!!! Nikomu z vás by se nelíbilo, kdyby mu pracovníci města vysypali na zahradu hromadu posekané trávy, tak nevozte prosím odpady na pozemky, které vám nepatří.

Tímto upozorňujeme, že místa, kde dochází k hromadění odpadů a vzniku černých skládek budou vybavena fotopastmi. Dle pořízených fotografií hříšníků bude možné s nimi zahájit přestupkové řízení. V něm lze za ukládání odpadu mimo vyhrazená místa uložit pokutu až do výše 75.000 Kč. celý text

ostatní | 25. 10. 2016 | Autor:
anketa

Anketa - zakázat provádění hlučných činností v neděli a o svátcích?

Mělo by město Starý Plzenec zakázat provádění hlučných činností v neděli a o svátcích?

(např. sekačka, cirkulárka..) celý text

ostatní | 24. 10. 2016 | Autor:

Výluky ČD, a.s.

Seznam výluk celý text

ostatní | 6. 10. 2016 | Autor:

Sběrný dvůr ve Starém Plzenci dne 28.09.2016 uzavřen.

Z důvodu státního svátku bude ve středu 28.09.2016 uzavřen sběrný dvůr ve Starém Plzenci.
celý text

ostatní | 26. 9. 2016 | Autor:
Fotbalová příprava

Fotbalová příprava - Reprezentace RUSKA U - 18

Fotbalová příprava:
Reprezentace RUSKA U - 18

Pondělí 15.8.2016 18-19hod
Čtvrtek 18.8.2016 11-12hod


Areál SK Starý Plzenec
Na Hřišti 109, Starý Plzenec

Přijďte fandit! celý text

ostatní | 15. 8. 2016 | Autor:
CST

Centrum služeb pro turisty OTEVŘENO

Centrum služeb pro turisty OTEVŘENO

Od soboty 6. 8. 2016 bude otevřeno Centrum služeb pro turisty.


Otevírací doba:

duben - říjen
denně 9.00-18.00 h

listopad - březen
denně 9.00-16.00 h
celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
Změna v úředních hodinách

Změna v úředních hodinách

Informujeme Vás, že rada města schválila s účinností od 1. července 2016 změnu úředních hodin MěÚ Starý Plzenec.

Změně předcházelo několika měsíční sledování a vyhodnocování všech návštěv úřadu ve středu mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou. Ukázalo se, že uvedená doba není veřejností téměř využívána.

Proto městská rada schválila změnu úředních hodin tak, že ve středu končí v 17:00. Již teď je běžnou praxí, že zaměstnanci úřadu vycházejí vstříc veřejnosti i mimo oficiální úřední hodiny, které jsou pondělí a středa 07:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00.

Provozní doba informačního centra K-Centrum a městské knihovny zůstává beze změny. celý text

ostatní | 26. 6. 2016 | Autor:
Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi?

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. celý text

ostatní | 16. 5. 2016 | Autor:
upozornění

POZOR - Důležitá upozornění!

POZOR - Důležitá upozornění! celý text

ostatní | 2. 5. 2016 | Autor:
anketa

Anketa - zakázat podomní prodej?

Mělo by město Starý Plzenec zakázat podomní prodej?

(např. prodej brambor z přívěsu, pojištění, prodej elektřiny a plynu atd.) celý text

ostatní | 2. 5. 2016 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední